Tag Archives: torah

Opdat het je eeuwig goed zal gaan

Want als dan de plaats Die de Eeuwige, je God Zal uitkiezen om daar Zijn Naam te vestigen Te ver voor je is Dan mag je van je Rund en kleinvee slachten Dat de Eeuwige je gegeven heeft Zoals ik … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Zoveel je hart begeert

Dan zullen jullie je Met je zonen En je dochters Je slaven En slavinnen Voor de Eeuwige, jullie God Verheugen Samen met de Leviet Die in jullie poorten verblijft Want die heeft zelf Geen deel Of erfelijk aandeel bij jullie … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Maaltijd houden

Dit zijn de wetten En rechtsvoorschriften Die jullie nauwgezet Hebben na te komen In het land dat de Eeuwige De God van je voorouders Je in bezit geeft Zolang jullie op aarde leven Te vernietigen hebben jullie Alle plaatsen Waar … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Zegen en vloek

Zie! Vandaag leg ik jullie Zegen en vloek voor: De zegen Als jullie luisteren naar de geboden Van de Eeuwige, jullie God Die ik jullie vandaag voorschrijf De vloek Als jullie niet willen luisteren Naar de geboden Van de Eeuwige, … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Op de deurposten van je huis

Wanneer jullie inderdaad Gehoor willen geven Aan Mijn geboden Die Ik jullie vandaag geef Door te houden van de Eeuwige, jullie God En door Hem te dienen Met heel jullie hart En heel jullie ziel Dan zal Ik op tijd … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Ogen van de Eeuwige

Houd dus van de Eeuwige, je God En houd je stipt aan hetgeen Hij heeft opgedragen Aan Zijn wetten Zijn rechtsvoorschriften En Zijn geboden Voor alle tijden Beseffen jullie het vandaag Want ik spreek niet tegen jullie kinderen Die het … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Hou van de vreemdeling

Welnu Jisraël Wat vraagt de Eeuwige, je God Anders van je Dan ontzag te hebben Voor de Eeuwige, je God Om je levensweg te gaan Geheel volgens Zijn richtlijnen Om van Hem te houden En om de Eeuwige, je God … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

In hetzelfde schrift

Toen zei de Eeuwige Tegen mij: Hak twee stenen platen uit Net zoals de eerste waren En kom dan naar Mij De berg op Als je een houten ark Hebt gemaakt Dan zal Ik op de platen De geboden schrijven … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Door Uw grootheid

Ook op Aharon was de Eeuwige Buitengewoon kwaad Zodat Hij hem wilde verdelgen Daarom bad ik toen ook voor Aharon Het tegen jullie getuigend corpus delicti Dat wat jullie gemaakt hadden Het kalf Nam ik beet Verbrandde het in het … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Laat Mij begaan

Toen de veertig dagen En veertig nachten om waren En de Eeuwige mij de twee stenen platen De verbondsplaten had gegeven Zei de Eeuwige tegen mij: Vooruit, ga vlug van hier naar beneden Want je volk Dat je uit Egypte … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment