Tag Archives: torah

Een gaaf wijfje

Als een privépersoon uit het gewone volk Per ongeluk zondigt Doordat hij één van de verbodsbepalingen Van de Eeuwige overtreedt En daardoor de schuld op zich laadt Dan brengt hij wanneer de zonde die hij begaan heeft Hem bewust wordt Als … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Jonge stier als zondeoffer

b) Als de hele raadsvergadering van Jisraël een vergissing begaat En er onttrekt zich iets aan de gezichtskring van de gemeenschap En zij overtreden een of andere gebodsbepaling van de Eeuwige En laden daardoor een schuld op zich En hetgeen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zondeoffer voor de Eeuwige

De Eeuwige sprak tot Moshé: Spreek tot de kinderen van Jisraël: Als iemand per ongeluk zondigt Tegen enige verbodsbepaling van de Eeuwige En wat daarvan dan ook misdaan heeft: a) Als de gezalfde priester zondigt Waardoor het volk een schuld … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Vredeoffer voor de Eeuwige

Wanneer zijn offer een vredeoffer is En hij brengt het van het rundvee Hetzij een mannetje Hetzij een wijfje Dan moet hij er één zonder gebrek Voor de Eeuwige brengen Hij steunt met zijn hand op de kop Van het … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Meeloffer voor de Eeuwige

Wanneer iemand een meeloffer voor de Eeuwige wil brengen Dan moet zijn offer van fijn meel zijn Hij moet er olie op gieten En er wierook bij doen Hij brengt het naar de zonen van Aharon, de priesters Neemt daaruit … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Verkwikkende geur voor de Eeuwige

De Eeuwige riep Moshé En sprak tot hem van uit de tent-der-samenkomsten: Spreek tot de kinderen van Jisraël en zeg hun: Als iemand van jullie een offer voor de Eeuwige wil brengen Dan kan hij van het vee óf van … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Offer dat in vlammen opging

Het gouden altaar plaatste Moshé In de tent-der-samenkomsten Vóór het voorhangsel En ontstak daarop het reukwerk van specerijen Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had Ook het afscheidend gordijn Aan de ingang van de ‘Woning’ hing hij op En plaatste … Continue reading

Posted in Bloedend, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zoals de Eeuwige het geboden had

Laat dan Aharon en zijn zonen komen, zei de Eeuwige Tot dicht bij de ingang van de tent-der-samenkomsten En was ze dan met water Dan moet je Aharon de gewijde kleren aandoen En hem zalven En hem wijding geven Opdat … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

En dan is het heilig

De Eeuwige sprak tot Moshé: Op de dag van de eerste maand En wel op de eerste van de maand Moet je de ‘Woning’ De tent-der-samenkomsten oprichten Daarin moet je de ark met het Getuigenis plaatsen En voor de ark … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Heilig voor de Eeuwige

Men vervaardigde de voorhoofds plaquette Het zuiver gouden diadeem En men schreef daarop in schrift Zoals graveerders dat aanbrengen: Gewijd aan de Eeuwige Men deed er een snoer van hemelsblauwe wol aan Om het aan de tulband van boven te … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment