Tag Archives: Tenach

De Eeuwige was met hen

En het huis van Joseph Ging ook naar Beth El En de Eeuwige was met hen En het huis van Joseph Liet Beth El bespioneren Nu was de naam van de stad Voorheen Luz En de spionnen zagen een man … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Geef me een zegening

En Judah ging naar de Kanaänieten Die in Hebron woonden De naam van Hebron Was voorheen Kirjath Arba En zij versloegen Sheshai, Achiman en Talmai En van daar ging hij naar De inwoners van Debir De naam van Debir was … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Zonder duim en grote teen

En het was na de dood van Joshua Dat de kinderen van Jisraël De Eeuwige vroegen: Wie zal voor ons als eerste optrekken Tegen de Kanaänieten Om tegen hen te strijden? En de Eeuwige zei: Judah zal optrekken Kijk, ik … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Jaloerse God

En het volk antwoordde en zei: God verhoede Dat we de Eeuwige zouden verlaten Om andere goden te dienen Want de Eeuwige, onze GodHeeft onze vaders uit Egypte geleid Uit het huis van slavernij En grote wonderen verricht Voor onze … Continue reading

Posted in @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Waar je van eet

En Joshua verzamelde alle stammen Van Jisraël te Schem En hij riep de oudsten van Jisraël En hun hoofden Hun rechters En hun ambtenaren bijeen En zij stelden zich op voor God En Joshua zei tegen het hele volk: Dit … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Met heel je hart en ziel

Joshua gaat verder heel Jisraël toe te spreken:En de Eeuwige heeft grote en machtige volkerenVoor jullie verdreven Wat jullie betreft Is er geen man voor jullie opgestaan Tot op de dag van vandaag Eén van jullie achtervolgde er duizend Want … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Oud en op leeftijd

En het was na vele dagen Nadat de Eeuwige rust had gegeven Aan Jisraël Van al hun vijanden rondom En Joshua oud was geworden En op leeftijd gekomen Dat Joshua heel Jisraël bijeen riep Hun oudsten Hun hoofden Hun rechters … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur | Tagged , , , | Leave a comment

Gered

Toen antwoordden de kinderen Van Reuben en de kinderen van Gad En de halve stam van Menashe En spraken met de hoofden Van de duizenden van Jisraël God, God, de Eeuwige God, God, de Eeuwige Hij weet En Jisraël Hij … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Kom niet in opstand

En de kinderen van Jisraël stuurden Naar de kinderen van Ruben En de kinderen van Gad En naar half de stam van Menashe Naar het land van Gilead Pinchas, de zoon van Eleazar, de priester En met hem tien vorsten … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Heb lief

Toen riep Joshua de Rubenieten En de Gadieten En de halve stam van Menashe bijeen En hij zei tegen hen: Jullie hebben je aan alles gehouden Wat Moshé, de dienaar van de Eeuwige Je heeft opgedragen En jullie hebben mij … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment