Tag Archives: Shoftim

Weet wat je te doen staat

In die dagen was er geen koning in Jisraël En in die tijd zocht de stam van Dan Een erfdeel voor zichzelf om te wonen Want tot op die dag Was er onder de stammen van Jisraël Geen erfdeel aan … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Van mijn hand

Nu was er een man uit het gebergte van Efraïm En zijn naam was Micha En hij zei tegen zijn moeder: De elfhonderd zilverstukken Die je waren afgenomen En waarover je vloekte En ook in mijn oren over gesproken hebt … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Vanaf mijn moeders schoot

En Delilah kwelde hem elke dag Met haar woorden En zette hem onder druk Zodat zijn ziel tot de dood geërgerd was En hij vertelde haar heel zijn hart Hij zei tegen haar: Er is nog nooit een scheermes Over … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Je hart is niet met mij

Shimshon ging naar Gaza En zag daar een prostituee En hij kwam tot haar Tegen de Gazieten werd verteld: Shimshon is hier En ze omsingelden hem En lagen in een hinderlaag De hele nacht bij de stadspoort En ze waren … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Als verbrand vlas

Drieduizend man van Judah Gingen naar de spleet in de rots van Etam En zij zeiden tegen Shimshon: Wist je niet dat de Filistijnen over ons heersen? Wat heb je ons aangedaan? En hij zei tegen hen: Zoals ze met … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

In de tijd van de tarweoogst

En het gebeurde na enkele dagen In de tijd van de tarweoogst Dat Shimshon zijn vrouw eerde Met een geitenbokje En hij zei: Ik zal naar mijn vrouw gaan in de kamer Maar haar vader stond hem niet toe Binnen … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Je houdt niet van me

En Shimshon maakte een feest Omdat jonge mannen Dat zo doen als ze trouwen En toen ze hem zagen Namen ze dertig metgezellen En die waren bij hem Nu zei Shimshon tegen hen: Laat me jullie een raadsel geven Als … Continue reading

Posted in @Work, keramiek freak, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Bekoorlijk in zijn ogen

En Shimshon ging naar beneden naar Timna En hij zag in Timna een vrouw Van de dochters van de Filistijnen En hij kwam naar boven En vertelde zijn vader en moeder: Ik heb een vrouw gezien in Timna Van de … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

De vrouw baarde een zoon

Manoach zei tegen de engel van de Eeuwige: Laten we je nu mee naar binnen nemen En een geitenbokje voor je klaarmaken En de engel van de Eeuwige zei tegen Manoach: Als je me mee naar binnen neemt Zal ik … Continue reading

Posted in @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Geen scheermes over zijn hoofd

En de kinderen van Jisraël Bleven doen wat de Eeuwige mishaagde En de Eeuwige leverde hen uit In de hand van de Filistijnen Veertig jaar En er was één man uit Tzora Van het geslacht van de Danieten Wiens naam … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment