Tag Archives: shemoth

Van onder koper van boven goud

Ook grendels van acaciahout maakte men Vijf stuks voor de planken Aan de ene zijwand van de ‘Woning’ En vijf grendels voor de planken Aan de andere zijwand van de ‘Woning’ Eveneens vijf grendels Voor de planken van de ‘Woning’ … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dat ze een geheel zouden zijn

Nu maakte men kleden van geitenhaar Als een tent over de ‘Woning’ Elf van die kleden maakte men daarvan De lengte van ieder kleed was dertig el En de breedte was vier el per kleed Eén maat voor die elf … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Voor het Heiligdom

Betsalel zou nu het werk gaan verrichten met Aholiaw En met alle deskundigen die de Eeuwige begiftigd had Met vakmanschap en met inzicht Om allerlei werkzaamheden Bij het werk voor het Heiligdom te verrichten Geheel zoals de Eeuwige het geboden … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kunstenaar met name genoemd

De vorsten kwamen de Shohamstenen brengen En de stenen om gezet te worden Bestemd voor de éfod en het borstschild Voorts de specerijen En de olie voor de verlichting Voor de zalvingsolie En voor de uit allerlei welriekende kruiden bestaande wierook Iedere … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kunstvaardige vrouwen

Het wierookaltaar met zijn draagbomen Ging Moshé verder De zalvingsolie En de uit allerlei welriekende kruiden bestaande wierook En ook het afscheidend gordijn Voor de ingang van de ‘Woning’ Het altaar voor de in-vlammen-opgaande offers Het koperen rooster ervoor Zijn … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Olie voor verlichting

Moshé riep de  gehele gemeenschap Van de kinderen van Jisraël In vergadering bijeen En zei tegen hen: Dit zijn de geboden Die de Eeuwige mij heeft opgedragen Om ze tot uitvoering te brengen Zes dagen mag er werk verricht worden … Continue reading

Posted in Buikdanseres, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mozes’ sluier

Nu was het zo, dat toen Moshé van de berg Sinai afdaalde De beide tafels met het getuigenis in Moshé’s hand Bij het afdalen van de berg Hij niet wist dat Doordat hij met Hem gesproken had De huid van … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

De Alles Opeisende

De Eeuwige zei tegen Moshé: Hak zelf twee stenen platen uit Zoals de eersten En Ik zal op die platen de woorden schrijven Die stonden op de eerste platen Die je aan stukken hebt gegooid Zorg gereed te zijn tegen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Met Mijn handen zal Ik je bedekken

Moshé zei tegen de Eeuwige: Zie, U zegt nu wel tegen mij Laat dit volk optrekken Maar U hebt mij niet laten weten Wie U met me mee zult zenden U heeft toch zelf gezegd: Ik heb je bij name … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Hardnekkig volk

De Eeuwige sprak tot Moshé: Ga, trek op van hier Jij met het volk Dat je uit het land Egypte hebt gevoerd Naar het land dat Ik onder ede heb beloofd Aan Awraham, Jitschak en Ja’akov door te zeggen: Aan … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment