Tag Archives: Shaul

En ze gingen waar ze heen zouden gaan

En ze vertelden David: Let op De Filistijnen voeren oorlog tegen Ke’ilah Ze plunderen de dorsvloeren En David vroeg de Eeuwige: Zal ik gaan en deze Filistijnen verslaan? De Eeuwige zij tegen David: Ga en je zult de Filistijnen verslaan … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , | Leave a comment

Niets meer en niets minder

En Shaul zei: Luister nu, zoon van Achitoeb En hij zei: Hier ben ik, heer En Shaul zei tegen hem: Waarom ben je tegen mij In opstand gekomen Jij en de zoon van Jesse Jij door hem voedsel En een … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Laat mijn vader en moeder komen

En David ging daar vandaan En ontsnapte naar de grot van Adullam En zijn broers En heel het huis van zijn vader Hoorden het En gingen naar hem toe En iedere man die in nood verkeerde En iedere man die … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Hij veranderde zijn spraak voor hun ogen

Hij stond op en ging weg Jonathan kwam naar de stad En David kwam naar Nob Naar Achimelech de priester En Achimelech kwam bevend naar David En zei: Waarom ben je alleen En is er niemand bij je? En David … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Voor altijd

David verstopte zich in het veld En toen het nieuwe maan was Ging Shaul zitten om te eten En de koning zat op zijn zetel Zoals andere keren Op de zetel bij de muur En Jonathan stond op En Avner … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Onder de profeten

(Michal heeft David helpen ontsnappen En Terafim (huisgod) in zijn bed gelegd Bedekt met geitenvacht als hoofd) En Shaul stuurde boodschappers Om David te halen Maar zij zei: Hij is ziek En Shaul stuurde de boodschappers Om David te zien … Continue reading

Posted in @home, @Work, Blijf me gezond, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Hij ging, vluchtte en ontsnapte

Shaul sprak met Jonathan, zijn zoon En met al zijn bedienden Om David ter dood te brengen Maar Jonathan, Shauls zoon Verlangde zeer naar David En Jonathan vertelde David: Shaul, mijn vader Wil je ter dood brengen Wees nu op … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

Honderd voorhuiden als bruidsschat

Shaul zei tegen David: Let op mijn oudste dochter Merav Ik zal haar aan jou geven als vrouw Maar wees een strijder voor mij En voer de oorlogen van de Eeuwige Want Shaul zei: Laat mijn hand niet op Hem … Continue reading

Posted in @home, @Work, Blijf me gezond, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Hij hield van hem als van zichzelf

Het gebeurde toen hij klaar was Met Shaul te praten Dat de ziel van Jonathan Gehecht raakte aan de ziel van David En Jonathan hield van hem Als van zichzelf Shaul nam hem die dag bij zich En stond hem … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Iemand die goed kan spelen

Samuel vraagt om de jongste zoon van Jesse Een jongen die bij de schapen is: En hij stuurde en bracht hem Hij was roodachtig Met prachtige ogen En een knap voorkomen En de Eeuwige zei: Sta op, zalf hem Want … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment