Tag Archives: Samuel I

Vreugde

En Nachash de Ammoniet trok op En belegerde Jabesh Gilead En alle mensen van Jabesh Gilead Zeiden tegen Nachash: Maak een verdrag en we zullen u dienen En Nachash de Ammoniet zei tegen hen: Onder deze voorwaarde Zal ik een … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Van de schouder omhoog

En Shaul’s oom zei: Vertel me nu wat Samuel tegen je heeft gezegd En Shaul zei tegen zijn oom: Hij vertelde ons dat de ezelinnen gevonden waren Maar het onderwerp over het koninkrijk Waarover Samuel gesproken had Vertelde hij hem … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Een ander hart

En Samuel nam de oliekruik En goot het over zijn hoofd uit En kuste hem En hij zei: Inderdaad de Eeuwige heeft je gezalfd Om leider te zijn over Zijn erfgoed Als je vandaag bij me vandaan gaat Zul je … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , | Leave a comment

Alles wat je op je hart hebt

Nu had de Eeuwige aan Samuel onthuld Eén dag voor Shauls komst Zei Hij: Om deze tijd morgen Zal Ik je de man sturen Uit het land van Benjamin En je zult hem zalven Als heerser over Mijn volk Jisraël … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , | Leave a comment

Machtig man van kracht

Nu was er een man van Benjamin En zijn naam was Kish De zoon van Aviël De zoon van Tzeror De zoon van Bechorat De zoon van Afiach De zoon van een Benjamiet Een machtig man van kracht En hij … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Geef ons een koning

En het gebeurde toen Samuel Oud geworden was Dat hij zijn zonen aanstelde Als rechters over Jisraël En de naam van zijn eerstgeborene Was Joël En de naam van de tweede Avia Zij waren rechters in Beërsheva Maar zijn zonen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Want daar was zijn huis

En terwijl Samuel zijn brandoffer bracht Kwamen de Filistijnen dichterbij Om oorlog tegen Jisraël te voeren En de Eeuwige donderde op die dag Met veel lawaai op de Filistijnen En zij raakten in paniek En ze werden verslagen voor Jisraël … Continue reading

Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Met heel je hart

En de mannen van Kiriath Jearim kwamen En namen de Ark van de Eeuwige op En brachten die naar het huis van Avinadav Dat op de Heuvel was En zij wezen Eleazar aan Om de Ark van de Eeuwige te … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Loeiend terwijl ze gingen

En de mannen deden het zo Zij namen twee melkkoeien En spanden ze voor de wagen En hun jongen sloten ze op in het huis En ze plaatsten de Ark van de Eeuwige Op de wagen En de kist met … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Waarom zul je je hart zwaar maken

En de Ark van de Eeuwige Was zeven maanden  In het veld van de Filistijnen En de Filistijnen riepen de priesters En Waarzeggers En zeiden: Wat moeten we doen Met de Ark van de Eeuwige Laat ons weten hoe we … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment