Tag Archives: riwkah

Hier ben ik

‘Esav haatte Ja’akov om de zegen Waarmee zijn vader hem gezegend had En ‘Esav zei bij zichzelf: De dagen van rouw over mijn vader komen naderbij Dan zal ik Ja’akov, mijn broer, doden Toen de woorden van haar oudste zoon … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Bedrog

Ja’akov zei tegen Riwkah zijn moeder: Kijk, mijn broer ‘Esav is een harige man En ik ben een gladde man Misschien zal vader mij betasten En dan zal ik in zijn ogen een bedrieger zijn En vloek over mezelf brengen … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Lekker hapje

‘Esav was veertig jaar toen hij zich Jehoedith Dochter van Beëri, de Chittiet Tot vrouw nam En Basemath, dochter van Eilon, de Chittiet Zij waren een bittere kwelling voor Jitschak en Riwkah Toen Jitschak oud werd En zijn ogen dof … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Om een kom soep

Toen het tijdstip van de bevalling was aangebroken Bleek Riwkah een tweeling bij zich te hebben De eerste kwam tevoorschijn: Rossig, helemaal als in een harige mantel Ze noemden hem ‘Esav, harige Daarna kwam zijn broer Wiens hand de hiel … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Kinderen van mijn lege schoot

Dit zijn de nakomelingen van Jitschak De zoon van Awraham: Het was Awraham die Jitschak voortbracht Jitschak was veertig jaar toen hij zich Riwkah De dochter van Bethoeël, de Arameër uit Padan-Aram Zuster van de Arameër Lawan Tot vrouw nam … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Troost

Jitschak kwam juist van een tocht van de bron Lachaj-Roi Hij woonde immers in het Zuiderland Jitschak was uitgegaan om op het veld te bidden tegen het vallen van de avond Hij sloeg zijn ogen op en keek en ja … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ik ben mijn huis kwijt

De knecht vertelde de broer van Riwkah, wat er gebeurd was Dan vraagt hij aan Lawan: Indien het in uw bedoeling ligt mijn meester liefde en trouw te bewijzen Vertel het me dan En zo niet, Vertel het me ook … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mazal Tov

En toen de kamelen hadden opgehouden te drinken Nam de knecht van Awraham een gouden neusring Een halve shekel zwaar En twee armbanden voor haar Tien shekel goud in gewicht En hij zei: Wiens dochter bent u En vertel me … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

De tijd waarop vrouwen naar buiten komen

De knecht liet de kamelen buiten de stad neerknielen bij de waterput Tegen de avond De tijd waarop de vrouwen naar buiten gaan om water te scheppen en zei: Eeuwige, God van mijn meester Awraham Laat het vandaag voor mij … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment