Tag Archives: plagen

Tot in de eeuwigheid

De Eeuwige vervolgde: De eerste dag is een oproep tot bijzondere wijding Evenals de zevende dag Een oproep die tot bijzondere wijding voor jullie moet zijn Generlei werk mag daarop verricht worden Slechts wat door een ieder gegeten kan worden … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

De plagen

De Eeuwige had tegen Moshé gezegd: Nog één plaag zal Ik over Far’o en over Egypte brengen Daarna zal hij jullie van hier laten heengaan Dan zal hij jullie volkomen uitdrijven van hier Spreek toch ten aanhoren van het volk … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Geen hoef blijft achter

De sprinkhanen kwamen opzetten Over heel het land Egypte En streken neer op het hele grondgebied van Egypte Heel erg was het Zoals deze was er nog nooit een sprinkhanenplaag geweest Noch zou zoiets daarna voorkomen Zij bedekten de gehele … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Vertel het jullie kinderen en kleinkinderen

De Eeuwige zei tegen Moshé: Verschijn voor Far’o Want daarom heb Ik de kwade ingeving Van zijn hart het zwaarst doen wegen Om Mijn wondertekens in zijn rijk te verrichten En ook Opdat ieder van jullie ten aanhoren van jullie … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Slechte ingeving van het hart

Wie onder de hovelingen van Far’o ontzag had Voor het woord van de Eeuwige Liet zijn slaven en vee een toevlucht zoeken in de huizen Maar wie geen aandacht schonk aan het woord van de Eeuwige Liet zijn slaven en … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kont tegen de krib

De Eeuwige zei tegen Moshé: Ga naar Far’o en spreek tot hem: Zo zegt de Eeuwige De God der Hebreën: Laat mijn volk heengaan Dat het Mij diene Want als u weigert het te laten gaan En het nog langer … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment