Tag Archives: onderduik

Ieder bij zijn familie

Het legervendel van Efrajim Naar hun groeperingen lag westwaarts De vorst van de stamgenoten van Efrajim Was Èlieshama’ Zoon van ‘Amiehoed Zijn legergroep Dus de getelden ervan: Veertigduizendvijfhonderd Daarnaast de stam Menashé De vorst van de stamgenoten van Menashé Was … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kan ik bij je onderduiken?

In mijn hoofd maak ik aantekeningen Bij jou kan ik wel En bij jou niet Onderduiken Je kunt altijd op de poort Van mijn mooie denkende vriendin kloppen Al haat ze je Ze haalt je binnen Ik ken enkel Nederlanders … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Mooie Denkende Vriendin | Tagged , , , , , , , | 5 Comments

Veilig

Beschutting Dat het veilig is Daar hoop je dan op Maar je bent In feite Sitting duck Dom gansje In ‘t openveld Dochter van onderduikster Dat je daar Zo’n fucking last van hebt Rest van je leven Altijd op zoek … Continue reading

Posted in kunst, literatuur | Tagged , , , , , | 8 Comments