Tag Archives: moshé

Paal en Perk

Moshé ging van de berg af Naar het volk toe Hij bereidde het volk voor En zij wasten hun kleren En hij zei tegen het volk: Wees gereed op de derde dag Heb geen gemeenschap met een vrouw Nu gebeurde … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Dit zijn de woorden

Op de derde nieuwmaansdag Sinds de uittocht van de kinderen van Jisraël Uit het land Egypte Juist op die dag kwamen ze in de woestijn Sinai Ze waren opgetrokken uit Refiediem Kwamen in de woestijn Sinai aan En legerden zich … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Beseder

De volgende dag hield Moshé zitting Om recht te spreken over het volk En het volk bleef bij Moshé staan Van de ochtend tot de avond Toen nu de schoonvader van Moshé zag Al wat hij daar voor het volk … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ongegiste koeken

Far’o stond ’s nachts op Hij, al zijn dienaren en heel Egypte En er was luid geweeklaag in Egypte Want er was geen huis waarin geen dode was Hij ontbood Moshé en Aharon in de nacht en zei: Vooruit trek … Continue reading

Posted in @Work, Liefde gaat door de maag, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

De plagen

De Eeuwige had tegen Moshé gezegd: Nog één plaag zal Ik over Far’o en over Egypte brengen Daarna zal hij jullie van hier laten heengaan Dan zal hij jullie volkomen uitdrijven van hier Spreek toch ten aanhoren van het volk … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Geen hoef blijft achter

De sprinkhanen kwamen opzetten Over heel het land Egypte En streken neer op het hele grondgebied van Egypte Heel erg was het Zoals deze was er nog nooit een sprinkhanenplaag geweest Noch zou zoiets daarna voorkomen Zij bedekten de gehele … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Vertel het jullie kinderen en kleinkinderen

De Eeuwige zei tegen Moshé: Verschijn voor Far’o Want daarom heb Ik de kwade ingeving Van zijn hart het zwaarst doen wegen Om Mijn wondertekens in zijn rijk te verrichten En ook Opdat ieder van jullie ten aanhoren van jullie … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Slechte ingeving van het hart

Wie onder de hovelingen van Far’o ontzag had Voor het woord van de Eeuwige Liet zijn slaven en vee een toevlucht zoeken in de huizen Maar wie geen aandacht schonk aan het woord van de Eeuwige Liet zijn slaven en … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kont tegen de krib

De Eeuwige zei tegen Moshé: Ga naar Far’o en spreek tot hem: Zo zegt de Eeuwige De God der Hebreën: Laat mijn volk heengaan Dat het Mij diene Want als u weigert het te laten gaan En het nog langer … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Intiem close

De Eeuwige zei tegen Moshé Zeg tegen Aharon: Strek je handen met de staf uit Over de stromen De rivieren En de meren En laat de kikvorsen over het land Naar boven komen En Aharon strekt zijn hand uit over … Continue reading

Posted in @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment