Tag Archives: mishkan

Offer dat in vlammen opging

Het gouden altaar plaatste Moshé In de tent-der-samenkomsten Vóór het voorhangsel En ontstak daarop het reukwerk van specerijen Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had Ook het afscheidend gordijn Aan de ingang van de ‘Woning’ hing hij op En plaatste … Continue reading

Posted in Bloedend, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Heilig voor de Eeuwige

Men vervaardigde de voorhoofds plaquette Het zuiver gouden diadeem En men schreef daarop in schrift Zoals graveerders dat aanbrengen: Gewijd aan de Eeuwige Men deed er een snoer van hemelsblauwe wol aan Om het aan de tulband van boven te … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Belletjes en granaatappels

Aan het borstschild maakte men kettinkjes Voorzien van eindknopen Als gevlochten koordwerk van zuiver goud Men maakte twee gouden kassen En twee gouden ringen En bevestigde die twee gouden ringen Aan de beide uiteinden van het borstschild Nu haalde men … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Koperen spiegels van de vrouwen

Ook het altaar voor de in-vlammen-opgaande offers Maakte men van acacia hout Vijf el de lengte En vijf el de breedte ervan Dus vierkant En drie el zijn hoogte Men maakte zijn hoornen op de vier hoeken ervan Welke hoornen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Zuiver goud

Betsalel vervaardigde de ark van acaciahout Twee en een halve el lang Anderhalve el breed En anderhalve el hoog Hij overtrok hem met zuiver goud Van binnen en van buiten En hij maakte er een gouden omlijsting omheen Hij goot … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Van onder koper van boven goud

Ook grendels van acaciahout maakte men Vijf stuks voor de planken Aan de ene zijwand van de ‘Woning’ En vijf grendels voor de planken Aan de andere zijwand van de ‘Woning’ Eveneens vijf grendels Voor de planken van de ‘Woning’ … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dat ze een geheel zouden zijn

Nu maakte men kleden van geitenhaar Als een tent over de ‘Woning’ Elf van die kleden maakte men daarvan De lengte van ieder kleed was dertig el En de breedte was vier el per kleed Eén maat voor die elf … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Voor het Heiligdom

Betsalel zou nu het werk gaan verrichten met Aholiaw En met alle deskundigen die de Eeuwige begiftigd had Met vakmanschap en met inzicht Om allerlei werkzaamheden Bij het werk voor het Heiligdom te verrichten Geheel zoals de Eeuwige het geboden … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kunstenaar met name genoemd

De vorsten kwamen de Shohamstenen brengen En de stenen om gezet te worden Bestemd voor de éfod en het borstschild Voorts de specerijen En de olie voor de verlichting Voor de zalvingsolie En voor de uit allerlei welriekende kruiden bestaande wierook Iedere … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kunstvaardige vrouwen

Het wierookaltaar met zijn draagbomen Ging Moshé verder De zalvingsolie En de uit allerlei welriekende kruiden bestaande wierook En ook het afscheidend gordijn Voor de ingang van de ‘Woning’ Het altaar voor de in-vlammen-opgaande offers Het koperen rooster ervoor Zijn … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment