Tag Archives: mishkan

Onrein tot de avond

En door de volgenden Kunnen jullie in staat van onreinheid geraken Ieder die hun aas aanraakt Wordt tot de avond onrein En ieder die het aas ervan optilt Moet zijn kleren wassen En is tot de avond onrein En wel … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dodelijk vuur van de Eeuwige

Nadaw en Awiehoe Aharons zonen Namen ieder voor zich een vuurpan Deden er vuur in En legden daar wierook op Ze brachten vreemd vuur Vóór de Eeuwige Dat Hij hun niet had voorgeschreven Toen schoot er een vuur uit van … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Majesteit van de Eeuwige

Het was op de achtste dag Dat Moshé Aharon en zijn zonen Met de oudsten van Jisraël ontbood En tegen Aharon zei: Neem van jezelf een jong rund Als zondeoffer En een ram Voor een in-vlammen-opgaand offer Beiden zonder gebreken … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Offer voor de ambtsaanvaarding

Moshé liet de zonen van Aharon naar voren komen En hij deed iets van het bloed Aan het kraakbenig deel van hun rechteroor Aan de duim van de rechterhand En aan de grote teen van hun rechtervoet En het overige … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Zalving van het Heiligdom

De Eeuwige sprak tot Moshé: Neem Aharon en met hem zijn zonen De kleren, de zalvingsolie en de zondeofferstier De twee rammen en de mand met de ongegiste broden En roep de hele gemeente in vergadering bijeen Vóór de ingang … Continue reading

Posted in @home, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Uit de kring van zijn volk

Het vlees dat ook maar Met iets onreins in aanraking komt Mag niet gegeten worden Het moet in vuur verbrand worden En wat dit vlees betreft Ieder die rein is mag vlees eten Iemand die vlees eet van het vredeoffer … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Instructie

En dit is de instructie voor het schuldoffer: Allerheiligst is het Op de plaats waar men het in-vlammen-opgaand offer slacht Moet men ook het schuldoffer slachten En zijn bloed moet men rondom Tegen het altaar sprenkelen Al zijn vet moet … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

In vuur verbrand

De Eeuwige sprak tot Moshé: Dit is het offer van Aharon en zijn zonen Dat ze voor de Eeuwige moeten brengen Op de dag dat hij gezalfd wordt: Een tiende Efah fijn meel als meeloffer De helft ervan ’s morgens … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Allerheiligst is het

De Eeuwige sprak tot Moshé: Draag Aharon en zijn zonen het volgende op: Dit is de instructie voor het in-vlammen-opgaand offer: Dat is, wat op de brandstapel op het altaar in vlammen opgaat De hele nacht door tot aan de … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Verzoening

Wanneer iemand zondigt: a) Hij heeft de oproep om een eed af te leggen vernomen En hij kan getuige zijn Hij heeft het óf gezien óf heeft er weet van Maar hij deelt het niet mee Dan heeft hij zijn … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment