Tag Archives: lot

In de herhaling

De twee dochters van Lot werden zwanger van hun vader En de oudste bracht een zoon ter wereld en noemde hem Moab Van vader, hij is de stamvader van de hedendaagse Moabieten Ook de jongste kreeg een zoon en zoemde … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Zwavel en Vuur

De zon was opgegaan boven het land Toen Lot in Tso’ar aankwam En de Eeuwige liet het regenen over Sedom en ‘Amora Zwavel en vuur van de Eeuwige uit de hemel En bracht deze steden en de gehele vlakte ten … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Vluchten naar de kleine stad

Lot ging naar buiten en richtte het woord tot zijn schoonzoons Die met zijn dochters zouden trouwen: Maakt je klaar om uit deze plaats weg te gaan Want de Eeuwige staat op het punt deze stad te vernietigen Maar het … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Wrang

De twee boden kwamen ’s avonds in Sedom aan Terwijl Lot in de poort zat Toen Lot ze zag stond hij op om hen tegemoet te gaan Wierp zich neer Het gezicht naar de aarde en zei: Ziet toch mijn … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dag met een gaatje

Nu komt een lange lijst met koningen Die oorlog met elkaar voeren Of bondgenootschappen sluiten En samen optrekken naar het Siddiem-dal Nu de Zoutzee (Dode Zee) De koning van Sedom trok op met de koning van ‘Amora Het Siddiem-dal was … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Settelen

Awram vestigde zich in het Land Kena’an En Lot in de steden van die streek Tot bij Sedom sloeg hij zijn tenten op De mannen van Sedom waren zeer slecht En zondig tegenover de Eeuwige En de Eeuwige sprak tot … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zin om te luieren

Toen zei Awram tegen Lot: Laat er toch geen strijd zijn Tussen mij en jou En tussen mijn herders en jouw herders We zijn immers bloedverwanten Ligt niet het hele land voor je open Maak je toch los van mij … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Leuke Buurvrouw

En Awram trok weer terug van Egypte Naar het Zuiderland Hij, zijn vrouw en al het zijne Met hem Lot Awram was zeer rijk aan kudden, zilver en goud Hij ging volgens de hem bekende route Naar het Zuiderland Tot … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Kleiner

Ze maken je van alles Ze maken je altijd kleiner Maar ik heb gevochten Voor de vruchten Van mijn lege schoot De toekomst zal leren Wat het waard is Als ik ze in stukken Aan moet leveren Het gaat zoals … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , | Leave a comment

Extra Hearts

Op tijd opstaan en onder de douche, straks naar de voedselbank, genoeg tijd om het haar te laten drogen, ik föhn niet. Toch een boodschap doen. Wat moet er gekocht worden? De bankrekening blijft angstig leeg. Vergeten, mijn Bijstand en … Continue reading

Posted in kunst, literatuur | Tagged , , , , , , | 14 Comments