Tag Archives: leviticus

Een tiende voor de Eeuwige

V) Wanneer men Zijn door aankoop verkregen veld Dat dus niet behoort Tot zijn velden uit erfelijk bezit Als gewijde gave Aan de Eeuwige wil bestemmen Dan berekent de priester hem het bedrag Van de vast te stellen waarde Tot … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Gewijde gave

III) Wanneer iemand zijn huis Als een gewijde gave Aan de Eeuwige wil bestemmen Dan schat de priester het Al naar gelang het goed of slecht is En op zoveel als de priester het schat Komt het dan te staan … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Geen goed voor slecht

De Eeuwige sprak tot Moshé: Spreek tot de kinderen van Jisraël En zeg hun: I) Wanneer iemand uitdrukkelijk een gelofte aflegt Voor een bepaalde vastgestelde waarde van personen Ter ere van de Eeuwige En wanneer het dan gaat om die … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Tevergeefs zul je je zaad uitstrooien

Maar als jullie niet naar Mij luisteren En jullie al deze geboden niet doen Wanneer jullie Mijn wetten versmaden En van Mijn rechtsvoorschriften een afkeer hebben Door al Mijn geboden niet op te volgen Waardoor jullie het verbond met Mij … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Op de juiste tijd regen

Jullie mogen geen afgodsbeelden Voor jezelf maken Noch voor jezelf een gegoten beeld Of een gewijde zuil oprichten Noch een stenen vloer met beeltenissen In jullie land leggen Om je daarop in aanbidding Neer te werpen Want Ik De Eeuwige … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mijn dienaren

Wanneer je broeder In je omgeving verarmt En zich aan jou verkoopt Dan moet je hem geen slavendienst Laten verrichten Als een dagloner Of als iemand die woonrecht heeft Zal hij bij je zijn Tot aan het jowél-jaar Kan hij … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Van Mij is het land

Dan zal het land zijn vruchten opbrengen Zodat jullie in overvloed te eten hebben En er met een veilig gevoel kunnen wonen En als jullie zeggen: Wat moeten we dan eten In het zevende jaar We mogen toch niet zaaien … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Laat de een de ander niet benadelen

De Eeuwige sprak tot Moshé op de berg Sinai: Spreek tot de kinderen van Jisraël En zeg hun: Als jullie in het land komen Dat Ik jullie geef Dan moet het land Ter ere van de Eeuwige Een Shabbath-jaar houden … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Breuk voor Breuk

De Eeuwige sprak tot Moshé: Gebied de kinderen van Jisraël Dat zij zuivere, gestoten olijfolie Voor de verlichting Naar je toe brengen Om steeds licht te laten branden Buiten het voorhangsel Dat voor het getuigenis In de tent-der-samenkomsten is Moet … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged , , , , | Leave a comment

Feestelijke afsluiting

De Eeuwige sprak tot Moshé: Spreek tot de kinderen van Jisraël Op de vijftiende dag Van diezelfde zevende maand Is het gedurende zeven dagen Chag Hasoekoth Loofhuttenfeest Ter ere van de Eeuwige Op de eerste dag is er een oproep … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment