Tag Archives: lawan

Door en verder

Toen werd Ja’akov zeer boos En kreeg een woordenstrijd met Lawan Als antwoord zei Ja’akov: Wat is mijn misdaad Wat is mijn zonde Dat u me zo verwoed achtervolgd hebt? Nu u al mijn goederen hebt doorzocht Wat hebt u … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Met pauk en harp

Toen Lawan was weggegaan om zijn kleinvee te scheren Stal Rachél de Terafim van haar vader (afgodsbeeldjes) Ja’akov misleidde Lawan de Arameër Door hem niet mede te delen dat hij op de vlucht ging Zo vluchtte hij met alles wat … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Vaderland

Ja’akov hoorde de gesprekken van de zonen van Lawan: Hij heeft al wat van onze vader was weggenomen En van al wat onze vader toebehoort heeft Ja’akov zich deze rijkdom verworven Ook zag hij aan het gezicht van Lawan Dat … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Nieuw leven

Op die dag verwijderde Lawan alle gestreepte bokken En alle gespikkelde en gestreepte geiten Alles, waar maar iets wits aan was En al het donkerkleurige onder de schapen En gaf het zijn zoons in handen En een afstand van drie … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vrede

Toen dacht God aan Rachél God verhoorde haar en opende haar baarmoeder Ze werd zwanger en kreeg een zoon Ze zei: God heeft mijn schande weggenomen En noemde hem Joséf; Hij zal toevoegen, zeggende: De Eeuwige moge mij er nog … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn

Zodra Lawan het bericht omtrent Ja’akov De zoon van zijn zuster vernam Snelde hij hem tegemoet Omhelsde hem Kuste hem En bracht hem naar zijn huis En Ja’akov vertelde Lawan al zijn wederwaardigheden Daarop zei Lawan hem: Je bent toch … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Hartpijn

Ja’akov hervatte zijn reis En ging naar het land van de oosterlingen Hij keek uit en ja Daar was een bron in het veld En er waren drie kudden kleinvee gelegerd Want uit die bron gaf men de kudden te … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Mazal Tov

En toen de kamelen hadden opgehouden te drinken Nam de knecht van Awraham een gouden neusring Een halve shekel zwaar En twee armbanden voor haar Tien shekel goud in gewicht En hij zei: Wiens dochter bent u En vertel me … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment