Tag Archives: Joshua

Jaloerse God

En het volk antwoordde en zei: God verhoede Dat we de Eeuwige zouden verlaten Om andere goden te dienen Want de Eeuwige, onze GodHeeft onze vaders uit Egypte geleid Uit het huis van slavernij En grote wonderen verricht Voor onze … Continue reading

Posted in @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Waar je van eet

En Joshua verzamelde alle stammen Van Jisraël te Schem En hij riep de oudsten van Jisraël En hun hoofden Hun rechters En hun ambtenaren bijeen En zij stelden zich op voor God En Joshua zei tegen het hele volk: Dit … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Met heel je hart en ziel

Joshua gaat verder heel Jisraël toe te spreken:En de Eeuwige heeft grote en machtige volkerenVoor jullie verdreven Wat jullie betreft Is er geen man voor jullie opgestaan Tot op de dag van vandaag Eén van jullie achtervolgde er duizend Want … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Oud en op leeftijd

En het was na vele dagen Nadat de Eeuwige rust had gegeven Aan Jisraël Van al hun vijanden rondom En Joshua oud was geworden En op leeftijd gekomen Dat Joshua heel Jisraël bijeen riep Hun oudsten Hun hoofden Hun rechters … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur | Tagged , , , | Leave a comment

Gered

Toen antwoordden de kinderen Van Reuben en de kinderen van Gad En de halve stam van Menashe En spraken met de hoofden Van de duizenden van Jisraël God, God, de Eeuwige God, God, de Eeuwige Hij weet En Jisraël Hij … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Kom niet in opstand

En de kinderen van Jisraël stuurden Naar de kinderen van Ruben En de kinderen van Gad En naar half de stam van Menashe Naar het land van Gilead Pinchas, de zoon van Eleazar, de priester En met hem tien vorsten … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Heb lief

Toen riep Joshua de Rubenieten En de Gadieten En de halve stam van Menashe bijeen En hij zei tegen hen: Jullie hebben je aan alles gehouden Wat Moshé, de dienaar van de Eeuwige Je heeft opgedragen En jullie hebben mij … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Alles kwam tot stand

En aan de kinderen van Gershon Van de families van de Levieten Werd van de halve stam van Menashe De vluchtstad voor de moordenaar gegeven Golan in Bashan En het omringend open land En Beështerah Met het omringende open land … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Omliggend open land

En aan de kinderen van Aäron, de priester Gaven ze de vluchtstad voor de moordenaar, Hebron En het omliggende open land En Libnah en het omliggende open land En Jattir met het omliggende open land En Eshtemoa met het omliggende … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | 2 Comments

Geef ons steden om in te wonen

En de hoofden van de huizen van de Levieten Naderden Eleazar, de priester En Joshua, de zoon van Nun En de hoofden van de huizen van de stammen Van de kinderen van Jisraël En ze spraken tot hen in Shiloh … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment