Tag Archives: joséf

Witte Nacht

Toen de broers van Joséf Zich er rekenschap van gaven Dat hun vader gestorven was Zeiden ze: Misschien zal Joséf ons vijandig gezind worden En gaat hij ons al het kwaad Dat wij hem hebben aangedaan vergelden Dus gaven ze … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Zijn eerste vrouw

Toen wierp Joséf zich op zijn vader Huilde om hem En kuste hem Joséf gaf de hem ondergeschikte geneesheren bevel Zijn vader te balsemen En de geneesheren balsemden Jisraël Daar waren veertig dagen mee gemoeid Want zoveel dagen zijn er … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Tel je zegeningen

Joséf nam zijn beide zonen Efrajim met zijn rechterhand Dus links van Jisraël En Menashé met zijn linkerhand Dus rechts van Jisraël En bracht ze naar hem toe Jisraël strekte zijn rechterhand uit En legde die op het Efrajims hoofd … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Oude dag

Nadat dit gebeurd was zei men tegen Joséf: Uw vader is ziek Waarop hij zijn beide zonen Menashé en Efrajim Met zich meenam Toen men aan Ja’akov het bericht doorgaf en zei: Daar komt uw zoon Joséf naar u toe … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Liefdesdienst

Ook dit jaar liep ten einde Toen kwamen de Egyptenaren Het daaropvolgende jaar bij Joséf En zeiden tegen hem: Wij hoeven het voor mijn heer Niet verborgen te houden Dat, omdat het geld en onze kudden vee Op zijn gegaan … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Uit het oog

Joséf kwam en vertelde Far’o: Mijn vader en mijn broers zijn met hun klein en rundvee En al wat zij bezitten uit het land Kena’an gekomen En nu zijn ze in het land Goshen En vijf van zijn broers nam … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ontworteld

En Jehoedah zond hij voor zich uit naar Joséf Opdat deze voor hem de toch naar Goshen zou voorbereiden En toen zij in het land Goshen waren aangekomen Spande Joséf zijn wagen in en trok Jisraël, zijn vader naar Goshen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Weemoedig oog

Toen viel Joséf zijn broer Binjamin huilend om de hals En Binjamin huilde aan zijn hals En hij kuste al zijn broers En huilde terwijl hij hen omhelsde Daarna pas konden zijn broers met hem praten Het gerucht: De broers … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Mozaiek van mijn hart

Joséf kon zich niet langer bedwingen voor alle omstanders En hij riep: Laat iedereen nu van mij weggaan Zo stond er niemand bij hem Toen Joséf zich aan zijn broers bekend maakte Hij begon luidkeels te huilen Zodat de Egyptenaren … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Losse flarden van gesprekken

Jehoedah vervolgde tegen Joséf: Toen zei uw dienaar Mijn vader, tegen ons: Jullie weten dat mijn vrouw mij twee kinderen geschonken heeft De één is van mij weggegaan en ik dacht: Hij is zeker verscheurd Want ik heb hem tot … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment