Tag Archives: Jonathan

Voor altijd

David verstopte zich in het veld En toen het nieuwe maan was Ging Shaul zitten om te eten En de koning zat op zijn zetel Zoals andere keren Op de zetel bij de muur En Jonathan stond op En Avner … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Met de liefde van zijn ziel

En Jonathan sloot een verbond Met het huis van David: En moge de Eeuwige Het van de hand Van Davids vijanden eisen En Jonathan ging door Met David te laten zweren In zijn liefde voor hem Want hij hield van … Continue reading

Posted in @home, Blijf me gezond, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Een stap tussen mij en de dood

En David vluchtte van Nayoth in Ramah Hij kwam bij Jonathan En zei: Wat heb ik gedaan? Wat is mijn overtreding En wat is mijn zonde tegenover jouw vader Dat hij mijn leven zoekt te nemen? En hij zei tegen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Hij ging, vluchtte en ontsnapte

Shaul sprak met Jonathan, zijn zoon En met al zijn bedienden Om David ter dood te brengen Maar Jonathan, Shauls zoon Verlangde zeer naar David En Jonathan vertelde David: Shaul, mijn vader Wil je ter dood brengen Wees nu op … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

Hij hield van hem als van zichzelf

Het gebeurde toen hij klaar was Met Shaul te praten Dat de ziel van Jonathan Gehecht raakte aan de ziel van David En Jonathan hield van hem Als van zichzelf Shaul nam hem die dag bij zich En stond hem … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Hier ben ik

En Shaul zei: Laten we naar beneden gaan Achter de Filistijnen aan ‘s nachts En onder hen plunderen Tot het ochtendlicht En laten we geen man onder hen laten En ze zeiden: Doe alles dat goed is in jouw ogen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

In het nauw gedreven

En de mannen van Jisraël Werden die dag zwaar in het nauw gedreven En Shaul bezwoer het volk en zei: Vervloekt is de man die voedsel zal eten Tot de avond Totdat ik mij gewroken zal hebben Op mijn vijanden … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Op die dag

En beiden maakten zich bekend Aan het garnizoen van de Filistijnen En de Filistijnen zeiden: Zie de Hebreeërs komen tevoorschijn Uit de holen waarin ze zich verborgen hielden En de mannen van het garnizoen Riepen Jonathan en zijn wapendrager En … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment