Tag Archives: jitschak

Liefdesdienst

Ook dit jaar liep ten einde Toen kwamen de Egyptenaren Het daaropvolgende jaar bij Joséf En zeiden tegen hem: Wij hoeven het voor mijn heer Niet verborgen te houden Dat, omdat het geld en onze kudden vee Op zijn gegaan … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Vaderland

Ja’akov hoorde de gesprekken van de zonen van Lawan: Hij heeft al wat van onze vader was weggenomen En van al wat onze vader toebehoort heeft Ja’akov zich deze rijkdom verworven Ook zag hij aan het gezicht van Lawan Dat … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Een tiende

Ja’akov vertrok uit Beër-Sjewa’ En ging naar Charan Hij kwam aan op de plaats Waar hij wilde overnachten Omdat de zon was ondergegaan Hij nam van de aanwezige stenen Schikte die als hoofdkussen En legde zich op die plaats te … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Luister naar je vader en moeder

Jitschak ontbood Ja’akov Zegende hem En gaf hem de volgende opdracht: Neem geen vrouw van de dochters van Kena’an Maak je gereed En ga naar Paddan-Aram Naar het huis van je grootvader Bethoeël En neem vandaar een vrouw Van de … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Hier ben ik

‘Esav haatte Ja’akov om de zegen Waarmee zijn vader hem gezegend had En ‘Esav zei bij zichzelf: De dagen van rouw over mijn vader komen naderbij Dan zal ik Ja’akov, mijn broer, doden Toen de woorden van haar oudste zoon … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Op de hak genomen

Toen Jitschak juist klaar was Ja’akov te zegenen En deze nauwelijks weg was gegaan Kwam zijn broer ‘Esav van de jacht Ook hij bereidde een lekker hapje en bracht het zijn vader En hij zei: Laat mijn vader toch overeind … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Bedrog

Ja’akov zei tegen Riwkah zijn moeder: Kijk, mijn broer ‘Esav is een harige man En ik ben een gladde man Misschien zal vader mij betasten En dan zal ik in zijn ogen een bedrieger zijn En vloek over mezelf brengen … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Lekker hapje

‘Esav was veertig jaar toen hij zich Jehoedith Dochter van Beëri, de Chittiet Tot vrouw nam En Basemath, dochter van Eilon, de Chittiet Zij waren een bittere kwelling voor Jitschak en Riwkah Toen Jitschak oud werd En zijn ogen dof … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ik maak er wel wat van

Awimelech was uit Gerar naar Jitschak toe gegaan Met zijn vriend Achoezath en Piechol zijn legeroverste Jitschak zei tegen hen: Waarom zijn jullie bij mij gekomen Terwijl jullie me haat En mij van jullie hebt weggestuurd? En ze zeiden: Gezien … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Iets minder mooie vrouw

Jitschak woonde dus in Gerar Toen de inwoners van de plaats naar zijn vrouw informeerden zei hij: Het is mijn zuster Want hij was bang te zeggen: Mijn vrouw Anders zouden de mannen van die plaats mij kunnen doden Wegens … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment