Tag Archives: jisraël

Shemoth

Dit zijn de namen van de zonen van Jisraël Die naar Egypte kwamen Met Ja’akov waren ze gekomen Ieder met zijn huisgezin Reoewén, Shim’on, Levie en Jehoedah Jissachar, Zewoeloen en Benjamin Dan en Naftalie, Gad en Asher Alle directe afstammelingen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Zijn eerste vrouw

Toen wierp Joséf zich op zijn vader Huilde om hem En kuste hem Joséf gaf de hem ondergeschikte geneesheren bevel Zijn vader te balsemen En de geneesheren balsemden Jisraël Daar waren veertig dagen mee gemoeid Want zoveel dagen zijn er … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Levensdoel

Alle zonen van Ja’akov Zijn de stammen van Jisraël Twaalf En dit is wat hun vader tot hen sprak Toen hij hen zegende Ieder van hen zegende hij Met de voor hem geëigende heilwens Ook gaf hij hen een opdracht … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Bloesem

Ja’akov ontbood zijn zonen en zei: Kom bij elkaar Ik wil jullie vertellen wat jullie in latere dagen zal gebeuren Kom bijeen en luister Zonen van Ja’akov Ja, luister naar Jisraël, jullie vader Reouwén mijn eerstgeboren ben je Mijn sterkte … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Oude dag

Nadat dit gebeurd was zei men tegen Joséf: Uw vader is ziek Waarop hij zijn beide zonen Menashé en Efrajim Met zich meenam Toen men aan Ja’akov het bericht doorgaf en zei: Daar komt uw zoon Joséf naar u toe … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Liefdesdienst

Ook dit jaar liep ten einde Toen kwamen de Egyptenaren Het daaropvolgende jaar bij Joséf En zeiden tegen hem: Wij hoeven het voor mijn heer Niet verborgen te houden Dat, omdat het geld en onze kudden vee Op zijn gegaan … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Ontworteld

En Jehoedah zond hij voor zich uit naar Joséf Opdat deze voor hem de toch naar Goshen zou voorbereiden En toen zij in het land Goshen waren aangekomen Spande Joséf zijn wagen in en trok Jisraël, zijn vader naar Goshen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dit zijn de namen

Jisraël ging op reis met alles wat hij had Kwam aan in Beër-Sjewa’ En bracht daar offers aan de God van zijn vader Jitschak En God had een gesprek met Jisraël In een nachtelijk visioen Hij zei: Ja’akov, Ja’akov En … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Weemoedig oog

Toen viel Joséf zijn broer Binjamin huilend om de hals En Binjamin huilde aan zijn hals En hij kuste al zijn broers En huilde terwijl hij hen omhelsde Daarna pas konden zijn broers met hem praten Het gerucht: De broers … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Koffiegeleuter

De honger drukte zwaar op het land Toen zij het koren dat zij uit Egypte hadden meegebracht Opgegeten hadden Zei hun vader tegen hen: Ga weer eens wat eten voor ons kopen Jehoedah zei echter tegen hem: Die man heeft … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment