Tag Archives: jezzebel’s eye

Covid 19

Jezzebel, Tussen water en water Art: Pascale, Covid-19, 18-01-21

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Verder alles goed

Grapje van de buurvrouw Verder alles goed Jezzebel, Tussen water en water Foto: Pascale 27-12-17 Muziek: Chana Roth, Shlof Mayn Kind

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment