Tag Archives: Jephtah

Met vuur

En de mannen van Efraïm Verzamelden zich En trokken naar het noorden En ze zeiden tegen Jephtah: Waarom trok je voorbij Om tegen de kinderen van Ammon te vechten En riep je ons niet om met je mee te gaan? … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

De dochter van Jephtah

En de geest van de Eeuwige was met Jephtah En hij trok over naar Gilead en Menashe En hij trok over Mitzpeh van Gilead En van Mitzpeh van Gilead trok hij over Naar de kinderen van Ammon En Jephtah deed … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Wat is er tussen jou en mij?

Jephtah stuurde boodschappers Naar de koning van de kinderen van Ammon Met het bericht: Wat is er tussen mij en u Dat u naar me toe bent gekomen Om te vechten in mijn land? En de koning van de kinderen … Continue reading

Posted in keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Machtig man van moed

Nu was Jephtah, de Gileadiet Een machtig man van moed En hij was de zoon Van een vrouw van lichte zeden Gilead verwekte Jephtah En Gilead’s vrouw baarde hem zonen En de zonen van zijn vrouw groeiden op En verdreven … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment