Tag Archives: ja'akov

Zijn eerste vrouw

Toen wierp Joséf zich op zijn vader Huilde om hem En kuste hem Joséf gaf de hem ondergeschikte geneesheren bevel Zijn vader te balsemen En de geneesheren balsemden Jisraël Daar waren veertig dagen mee gemoeid Want zoveel dagen zijn er … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Levensdoel

Alle zonen van Ja’akov Zijn de stammen van Jisraël Twaalf En dit is wat hun vader tot hen sprak Toen hij hen zegende Ieder van hen zegende hij Met de voor hem geëigende heilwens Ook gaf hij hen een opdracht … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Bloesem

Ja’akov ontbood zijn zonen en zei: Kom bij elkaar Ik wil jullie vertellen wat jullie in latere dagen zal gebeuren Kom bijeen en luister Zonen van Ja’akov Ja, luister naar Jisraël, jullie vader Reouwén mijn eerstgeboren ben je Mijn sterkte … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Oude dag

Nadat dit gebeurd was zei men tegen Joséf: Uw vader is ziek Waarop hij zijn beide zonen Menashé en Efrajim Met zich meenam Toen men aan Ja’akov het bericht doorgaf en zei: Daar komt uw zoon Joséf naar u toe … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Liefdesdienst

Ook dit jaar liep ten einde Toen kwamen de Egyptenaren Het daaropvolgende jaar bij Joséf En zeiden tegen hem: Wij hoeven het voor mijn heer Niet verborgen te houden Dat, omdat het geld en onze kudden vee Op zijn gegaan … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Uit het oog

Joséf kwam en vertelde Far’o: Mijn vader en mijn broers zijn met hun klein en rundvee En al wat zij bezitten uit het land Kena’an gekomen En nu zijn ze in het land Goshen En vijf van zijn broers nam … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dit zijn de namen

Jisraël ging op reis met alles wat hij had Kwam aan in Beër-Sjewa’ En bracht daar offers aan de God van zijn vader Jitschak En God had een gesprek met Jisraël In een nachtelijk visioen Hij zei: Ja’akov, Ja’akov En … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Weemoedig oog

Toen viel Joséf zijn broer Binjamin huilend om de hals En Binjamin huilde aan zijn hals En hij kuste al zijn broers En huilde terwijl hij hen omhelsde Daarna pas konden zijn broers met hem praten Het gerucht: De broers … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Mijn grijze hoofd

De broers van Joséf Kwamen bij hun vader Ja’akov In het land Kena’an En vertelden hem alles Wat hun was overkomen: Die man De heer van het land Heeft ons zeer bars aangesproken En hield ons voor verspieders van het … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Josef de dromer

Ja’akov woonde in het land Waar zijn vader zich had opgehouden: In het land van Kena’an Dit is de familiegeschiedenis van Ja’akov: Joséf zeventien jaar oud Was met zijn broers herder bij de schapen Hij was nog maar een jongen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment