Tag Archives: Israel

Met heel je hart

Wanneer je in het derde jaar In het jaar van het tiende Klaar bent met alle tienden Van je oogst af te zonderen En de Leviet De vreemdeling De wees en de weduwe Gegeven hebt Zodat ze tot verzadiging toe … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Asielsteden

De Eeuwige sprak tot Moshé In de vlakten van Moab Aan de Jordaan Bij Jericho: Draag de kinderen van Jisraël op Dat zij de Levieten Van hun eigen erfelijk bezit Steden geven Om er te wonen En ook weilanden Die … Continue reading

Posted in @home, bemidbar, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

In de velden van Moab

De Kena’aniet De koning van ‘Arad Die woont in de Negev In het land Kena’an Had van de komst Van de kinderen van Jisraël gehoord Deze trokken op van de berg Hor En sloegen hun kamp op in Tsalmonah Ze … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Door de woestijn

De kinderen van Jisraël Trokken op van Refiedim En sloegen hun kamp op in de Sinaiwoestijn Ze trokken op van de Sinaiwoestijn En sloegen hun kamp op in Kiwroth-Hathaävah Ze trokken op uit Kiwroth-Hathaävah En sloegen hun kamp op in … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Van onreinheid bevrijden

Moshé, de priester El’azar En alle vorsten van de gemeenschap Gingen hen tegemoet Tot buiten de legerplaats Moshé maakte zich zeer kwaad Op de bevelhebbers van het leger Op de officieren Over groepen van duizend En groepen van honderd Die … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Als haar man zwijgt

En wat betreft Een gelofte van een weduwe Of een gescheiden vrouw Alles waartoe ze zichzelf Verplicht heeft Blijft voor haar van kracht Heeft ze een gelofte gedaan Toen ze nog bij haar man thuis was Of heeft ze zichzelf … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde in een land van haat, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Slotfeest

Op de zevende dag: Zeven stieren Twee rammen En veertien schapen Onder het jaar, gaaf De erbij behorende meel En plengoffers Voor de stieren Voor de rammen En voor de schapen Volgens hun aantal Naar de voorschriften hierover Ook één … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Een man waar geest in zit

De Eeuwige zei tegen Moshé: Bestijg dit gebergte ‘Awariem En aanschouw het land Dat Ik de kinderen van Jisraël geef Als je het gezien hebt Dan zul je verenigd worden Met je volksgenoten Ook jij evenals je broer Aharon Omdat … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin | Tagged , , , , , , | Leave a comment

In de wildernis

De Eeuwige sprak tot Moshé: Aan bovengenoemden moet het land In erfelijk bezit verdeeld worden Naar ingeschreven aantal namen De talrijken moet je Een groter erfgoed toewijzen En aan hen die gering in aantal zijn Een kleiner erfgoed Ieder moet … Continue reading

Posted in @home, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Blikopener

Israëlische blikopener Jezzebel, Tussen water en water Foto: Pascale, feb 2018

Posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | 2 Comments