Tag Archives: ischa meijer

Mijn woede zal oplaaien

De Eeuwige zei tegen Moshé: Nu is het zo ver Dat de tijd om te sterven genaderd is Roep Jehoshoe’a Gaan jullie In de tent-der-samenkomsten staan En Ik zal hun Mijn instructies geven En Moshé ging met Jehoshoe’a In de … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Wees sterk en moedig

Moshé ging deze nu volgende Woorden tot heel Jisraël spreken En zei tegen hen: Ik ben nu honderdtwintig jaar oud Ik mag niet langer met jullie Heen en weer trekken Omdat de Eeuwige mij gezegd heeft: Je mag de Jordaan … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Met overgave van je hart

Als je tenminste gehoor geeft Aan de roep van de Eeuwige, je God Om je stipt te houden Aan Zijn geboden En Zijn wetten Hetgeen beschreven staat In dit Thorah-boek Als je van ganser harte En met je hele ziel … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Met heel je ziel

Wanneer al deze dingen De zegen en de vloek Die ik je heb voorgehouden Over je zijn gekomen En je onder alle volken Waarheen de Eeuwige, je God Je uitgewezen heeft Je het ter harte neemt En wanneer jij met … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zwavel en zout

En uit alle stammen van Jisraël Zal de Eeuwige hem ten kwade onderscheiden Geheel volgens de vervloekings-sancties Van het verbond Dat in dit Torah-boek opgeschreven is Dan zegt de volgende generatie jullie kinderen Die na jullie zullen komen En de … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Zijn woede zal oplaaien

Jullie staan vandaag allen Voor de Eeuwige, jullie God Jullie aanvoerders Jullie stamhoofden Jullie oudsten En jullie rechtsbeambten Alle mannen van Jisraël Jullie kinderen Jullie vrouwen De vreemdeling bij jou Die zich in je legerkamp bevindt Zowel houthakker als waterschepper … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Houd je aan de woorden van dit verbond

Moshé riep heel Jisraël bijeen En zei hen: Jullie hebben gezien al wat de Eeuwige Voor jullie ogen In het land Egypte aan Fara’o Aan al zijn dienaren En heel zijn land gedaan heeft De grote beproevingen Die je met … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Hartkloppingen

Wanneer je niet stipt nakomt Alle woorden van deze Thorah Die in dit boek zijn geschreven Door ontzag te hebben Voor deze geëerbiedigde En ontzagwekkende Naam Voor de Eeuwige, je God Dan zal de Eeuwige jou En je nakomelingen Met … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Het vlees van je kinderen zul je eten

Plotseling zal de Eeuwige Van verre Van het einde van de aarde Een volk op je loslaten Dat als de arend neerschiet Een volk waarvan je de taal niet verstaat Een brutaal volk Dat de ouden van dagen niet ontziet … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Honger, dorst en naaktheid

Treffen zal de Eeuwige je Met kwaadaardige huidaandoening Aan de knieën en de heupen Van je voetzool tot aan je schedel Waar je niet meer beter van zult worden De Eeuwige zal jou en je koning Die je over je … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment