Tag Archives: ischa meijer

Niet vergeten

Want jullie heeft de Eeuwige Apart genomen En jullie heeft Hij uit de ijzeroven Uit Egypte gevoerd Om voor Hem een volk Als eigen bezit te zijn Zoals dat heden het geval is De Eeuwige is door jullie toedoen Boos … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Tot in het hart van de hemel

Die dag toen je daar Vóór de Eeuwige, je God stond Bij de Choréw Terwijl de Eeuwige tot mij sprak: Verzamel het volk voor Mij Dan zal Ik ze Mijn geboden laten horen Die ze zelf moeten leren Om zolang … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Een wijs en verstandig volk

Nu dan, Jisraël Luister naar de wetten En rechtsvoorschriften Die ik jullie leer te volbrengen Opdat jullie leven Het land dat de Eeuwige, jullie God Jullie geeft Binnentrekken en in bezit nemen Jullie mogen niets toevoegen Aan hetgeen ik jullie … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Alle strijdbare mannen

Aan Machier gaf ik Gil’ad En aan de Reoewénieten en de Gadieten Gaf ik van Gil’ad tot de beek Arnon Het midden van het dal En het grensgebied tot aan de beek Jabbok Het gebied van de zonen van ‘Ammon … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Hoge muren met poorten en grendels

We veranderden van richting En trokken noordwaarts In de richting van Bashan ‘Og, de koning van Bashan Trok tegen ons op Hij met heel zijn strijdmacht Om bij Edr’ie de strijd aan te binden Maar de Eeuwige zei mij: Wees … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Overal onder de hemel

Vooruit, trekken jullie op En ga de beek Arnon over Zie, ik geef Sichon De Emorietische koning van Cheshbon Met zijn land in je macht Begin het in bezit te nemen En lok een oorlog met hem uit Deze dag … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Wees niet vijandig tegen hen

Nu dan, vooruit Trekken jullie over de beek Zéred We trokken dus de beek Zéred over De tijd die wij reisden van Kadésh-Barné’a Tot we over de beek Zéred trokken was achtendertig jaar Totdat heel het geslacht van strijdbare mannen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Als door bijen achtervolgd

Moshé vervolgt: Ook op mij was de Eeuwige boos Door jullie schuld Toen Hij zei: Ook jij zult daar niet komen Jehoshoea’, zoon van Noen Die je steeds bijstaat Hij zal er komen Sterk hem Want hij zal het Jisraël … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Zoals een man zijn zoon draagt

Moshé vervolgt: Jullie prikkelden elkaar tot verzet In jullie tenten En zeiden: Omdat de Eeuwige ons haat Heeft Hij ons uit het land Egypte gevoerd Om ons over te leveren In de macht van de Emorieten Om ons te verdelgen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Als sterren aan de hemel

Dit zijn de toespraken die Moshé Gehouden heeft tot heel Jisraël In het Transjordaanse In de woestijn Chateroth en Di-Zahaw Elf dagreizen van Choréw de weg op Van het Sé’iergebergte Tot Kadésh-Barné’a In het veertigste jaar In de elfde maand … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment