Tag Archives: ischa meijer

Ik ben die Ik zal zijn

Moshé zei tegen God: Wie ben ík Dat ik naar Far’o zou gaan En dat ík de kinderen van Jisraël uit Egypte zou voeren? En Hij zei: Ik zal bij je zijn En dit zal het teken zijn Dat Ik … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vreemdeling

Tsipporah kreeg een zoon En Moshé noemde hem Gershom Want, zei hij Ik ben een ‘ger’ vreemdeling geworden In een mij vreemd land In deze lange tussentijd was de koning van Egypte gestorven De kinderen van Jisraël zuchtten onder de … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Door hemelse ogen bekeken

Na verloop van tijd toen Moshé volwassen was geworden En eens naar buiten ging naar zijn broeders En naar hun dwangarbeid keek Zag hij een Egyptische man Een Hebreeuwse man slaan Eén van zijn broeders Hij keerde zich naar alle … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Mozeskriebel

Een man uit het gezin van Levie Ging trouwen met een dochter van Levie De vrouw werd zwanger En kreeg een zoon Ze merkte dat hij zoet was Daarom kon ze hem drie maanden verbergen Maar toen kon ze hem … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Onderdrukking

Hoe meer ze het volk van Jisraël onderdrukten Des te meer vermeerderde het zich En des te meer breidde het zich uit Zodat men een afkeer Van de kinderen van Jisraël kreeg En des te meer de Egyptenaren De kinderen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Witte Nacht

Toen de broers van Joséf Zich er rekenschap van gaven Dat hun vader gestorven was Zeiden ze: Misschien zal Joséf ons vijandig gezind worden En gaat hij ons al het kwaad Dat wij hem hebben aangedaan vergelden Dus gaven ze … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Bloesem

Ja’akov ontbood zijn zonen en zei: Kom bij elkaar Ik wil jullie vertellen wat jullie in latere dagen zal gebeuren Kom bijeen en luister Zonen van Ja’akov Ja, luister naar Jisraël, jullie vader Reouwén mijn eerstgeboren ben je Mijn sterkte … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tel je zegeningen

Joséf nam zijn beide zonen Efrajim met zijn rechterhand Dus links van Jisraël En Menashé met zijn linkerhand Dus rechts van Jisraël En bracht ze naar hem toe Jisraël strekte zijn rechterhand uit En legde die op het Efrajims hoofd … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Oude dag

Nadat dit gebeurd was zei men tegen Joséf: Uw vader is ziek Waarop hij zijn beide zonen Menashé en Efrajim Met zich meenam Toen men aan Ja’akov het bericht doorgaf en zei: Daar komt uw zoon Joséf naar u toe … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Liefdesdienst

Ook dit jaar liep ten einde Toen kwamen de Egyptenaren Het daaropvolgende jaar bij Joséf En zeiden tegen hem: Wij hoeven het voor mijn heer Niet verborgen te houden Dat, omdat het geld en onze kudden vee Op zijn gegaan … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment