Tag Archives: ischa meijer

Josef de dromer

Ja’akov woonde in het land Waar zijn vader zich had opgehouden: In het land van Kena’an Dit is de familiegeschiedenis van Ja’akov: Joséf zeventien jaar oud Was met zijn broers herder bij de schapen Hij was nog maar een jongen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Fokker van muilezels

En dit zijn de zonen van Oholiwamah, vrouw van ‘Esav Stamvorst Je’oesh Stamvorst Ja’lam Stamvorst Korach Dit zijn de stamvorsten van Oholiwamah, dochter van ‘Anah, vrouw van ‘Esav Dit zijn de zonen van ‘Esav en dit zijn hun stamvorsten: Dat … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Moeilijk

Dit zijn de namen van de zonen van ‘Esav Elifaz, zoon van ‘Adah, de vrouw van ‘Esav Re’oeël, zoon van Basemath, vrouw van ‘Esav De zonen van Elifaz waren: Theman, Omar, Tsefo, Ga’tham en Kenaz Thimnah was de concubine van … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Nauwelijks

Dit is de familiegeschiedenis van ‘Esav, dat is Edom ‘Esav nam zijn vrouwen van de meisjes van Kana’an: Adah, dochter van Elon de Chittiet En Oholiwamah, dochter van ‘Anah, dochter van Tsiw’on, de Chivviet Ook Basemath, dochter van Jishma’él, zuster … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Omstandigheden eren

Jisraël trok verder En sloeg zijn tent op aan de andere kant van Migdal ‘Eder Toen Jisraël in deze landstreek woonde Legde Reoewén het aan met Bilhah De concubine van zijn vader En had gemeenschap met haar Hetgeen Jisraël ter … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Diep verankerd

Ze gaven Ja’akov alle vreemde goden Die in hun bezit waren En alle ringen die ze in de oren droegen En Ja’akov begroef ze onder de terebint die bij Shechem is Toen trokken ze op En een angst voor God … Continue reading

Posted in @Work, kunst, Land van mijn Hart, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dankjewel Fijne Dag

God zei tegen Ja’akov: Maak je gereed Trek naar Beth-El en vestig je daar Maak daar een altaar voor God Die je daar verschenen is Toen je op de vlucht was voor je broer ‘Esav Ja’akov zei tegen zijn familie … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vergelding

Chamor en zijn zoon Shechem kwamen naar hun stadspoort En spraken tot de mannen van hun stad: Deze mannen zijn ons vredelievend gezind Zij willen zich in het land vestigen en erin rondtrekken Het land geeft hen immers ruimte genoeg … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Verkrachter Verliefd

Dinah, Leah’s dochter die ze Ja’akov had geschonken Ging eens uit om een kijkje te nemen bij de meisjes van het land Shechem, de zoon van Chamor, de Chivviet, vorst van het land Zag haar, nam haar mee, ging bij … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Verdrietig

‘Esav, zei:Laten we optrekken en verder gaanEn ik zal mij daarbij aan jou aanpassenHierop antwoordde Ja’akov:Mijn heer weetDat deze kinderen zwak zijnEn dat ik voor het zogende klein- en rundvee moet zorgenZou men ze één dag opjagenDan gaat al het … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment