Tag Archives: I.Dasberg

Honger, dorst en naaktheid

Treffen zal de Eeuwige je Met kwaadaardige huidaandoening Aan de knieën en de heupen Van je voetzool tot aan je schedel Waar je niet meer beter van zult worden De Eeuwige zal jou en je koning Die je over je … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Waanzinnig zul je worden

De Eeuwige zal als regen voor je land Stuifzand en stof geven Uit de hemel zal het op je neervallen Tot je vernietigd zult zijn Verslagen zal de Eeuwige je overgeven Aan je vijand Langs één weg trek je tegen … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Omdat je Mij verlaten hebt

Maar… Als je niet wilt luisteren Naar de stem van de Eeuwige, je God Om stipt al Zijn geboden En wetten na te komen Die ik je vandaag voorschrijf Dan zullen alle volgende vervloekingen Over je komen en je treffen … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zijn rijke schatkamer

De Eeuwige zal je de plaats geven Van een aan Hem gewijd volk Zoals Hij je dat onder ede beloofd heeft Indien je je stipt Aan Zijn geboden zult houden En volgens Zijn richtlijnen zult gaan Dan zullen alle volkeren … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Gezegend

Maar… Wanneer je gehoor Zult geven aan de roep Van de Eeuwige, je God Door nauwkeurig te volbrengen Al zijn geboden Die ik je vandaag opdraag Dan zal de Eeuwige, je God Je hoog boven alle volkeren Op aarde plaatsen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Vervloekt

Vervloekt wie zijn vader of moeder Verachtelijk behandelt En heel het volk zegt: Amen Vervloekt wie de grenslijn Van zijn naaste verzet En heel het volk zegt: Amen Vervloekt wie een blinde Op de verkeerde weg leidt En heel het … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Werkmanshanden

Moshé sprak met de priesters Uit de Levietenstam Tot heel Jisraël: Wees stil en luister, Jisraël Vandaag de dag Ben je voor de Eeuwige, je God Tot een volk geworden! Gehoorzaam dus de Eeuwige, je God En volbreng Zijn geboden … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Overvloeiend van melk en honing

Moshé kondigde met de oudsten Van Jisraël Het volgende gebod af: Houd je stipt aan De hele omvang Van het gebod dat ik jullie Vandaag geef En dat is: De dag dat jullie de Jordaan overtrekken Naar het land dat … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Met heel je hart

Wanneer je in het derde jaar In het jaar van het tiende Klaar bent met alle tienden Van je oogst af te zonderen En de Leviet De vreemdeling De wees en de weduwe Gegeven hebt Zodat ze tot verzadiging toe … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Verheug je op al het goede

Wanneer je dan in het land Dat de Eeuwige, je God Je als erfgoed geeft Gekomen bent Het in bezit genomen zult hebben En er zult wonen Moet je van het eerste nemen Van alle vruchten van de bodem Die … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment