Tag Archives: I.Dasberg

En er was licht

Uit de vlakten van Moab Besteeg Moshé de berg Newó De top van de Pisgah Die tegenover Jericho ligt En de Eeuwige liet hem Heel het land zien Gil’ad tot Dan Heel Naftalie Het land van Efrajim en Menashé En … Continue reading

Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies | Tagged , , , , , | Leave a comment

Beschermende armen

Omtrent Gad zei hij: Geprezen Hij die Gad ruimte verschaft Als een leeuwin vlijt hij zich neer En verscheurt arm zowel als schedel Hij voorziet zichzelf van het allereerste Want daar in het transjordaanse Licht het hem Door de wetgever … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Met de heerlijkste geschenken

Omtrent Binjamin zei hij: De lieveling van de Eeuwige Zal veilig bij Hem wonen Voortdurend beschermt Hij hem En woont Hij tussen zijn heuvels En omtrent Joséf zei hij: Zijn land is door de Eeuwige gezegend Met de heerlijkste gaven … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, Land van mijn Hart, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dit is de zegen

Dit is de zegen Waarmee Moshé de Gods-man De kinderen van Jisraël Kort voor zijn dood zegende Zo sprak hij: De Eeuwige kwam van Sinai Verscheen stralend voor hen van Sé’ier Zond Zijn lichtglans uit van de berg Paran En … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Sterf op de berg

Diezelfde dag zei de Eeuwige tegen Moshé: Bestijg dit ‘Awariem-gebergte De berg Newó Die in het land Moab ligt Tegenover Jericho Kijk dan naar het land Kena’an Dat Ik de kinderen van Jisraël Als erfgoed geef Sterf dan op de … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Het is jullie leven

Als Ik Mijn bliksemend zwaard vlijmscherp maak Als Ik het recht in eigen hand neem Dan zal Ik wraak nemen Op Mijn tegenstanders En het vergelden aan hen die Mij haten Mijn pijlen voer ik dronken van bloed Mijn zwaard … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Wanneer hun voet wankelt

Hoe kan één er duizend verjagen En kunnen er twee tienduizend doen vluchten Als het niet was omdat hun Rots Hen verkocht had En de Eeuwige hen overgeleverd had Want niet als onze Rots is hun rots Onze vijanden mogen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Goden van niets

Hij zei: Ik wend Mijn blik van ze af En dan zal Ik eens zien Wat er van hen terecht komt Want het is een volkomen Verkeerd geslacht Kinderen waar je geen vertrouwen In kunt hebben Ze hebben Mij getart … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Als een arend

Evenals een arend Als hij zijn broedsel bewaakt Boven zijn jongen heen en weer vliegt Zijn vleugels uitspreidt Het opneemt en op zijn wieken draagt Zo leidt de Eeuwige het alleen Geen vreemde god naast Hem Hij voerde het op … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Luister naar wat mijn mond wil zeggen

Daarna reciteerde Moshé Ten aanhoren van heel de vergadering van Jisraël De woorden van dit gedicht Tot het einde toe: Neig het oor, hemel Dan wil ik spreken En luister, aarde Naar wat mijn mond zeggen wil Moge mijn leerdicht … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment