Tag Archives: I.Dasberg

Slang van leven

Toen de Kena’aniet De koning van ‘Arad Die in de Negev Het zuiderland woonde Had vernomen Dat Jisraël in aantocht was Langs de weg van Ahtariem Voerde hij oorlog Met Jisraël En maakte onder hen gevangenen Daarop legde Jisraël De … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Koninklijke weg

Vanuit Kadesh zond Moshé Boden naar de koning van Edom Zo zegt uw broeder Jisraël: U kent alle moeilijkheden Die ons overkomen zijn Onze voorouders waren Naar Egypte getrokken En wij woonden Vele jaren in Egypte De Egyptenaren behandelden ons … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Water der rebellie

De kinderen van Jisraël Heel de gemeenschap Kwamen in de eerste maand Naar de woestijn Tsin En het volk bleef daar in Kadésh Daar stierf Mirjam Daar werd ze ook begraven Er was geen water Voor de gemeenschap En men … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Levend water

Wie een lijk Van welk mens ook aanraakt Zal zeven dagen onrein zijn Hij zal zich daarmee Van onreinheid laten bevrijden Op de derde dag En op de zevende dag Dan is hij rein Maar laat hij zich van Zijn … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Volkomen rode koe

De Eeuwige sprak tot Moshé En tot Aharon: Dit is de wet van de Thorah Die de Eeuwige uitvaardigde Hij zei: Draag de kinderen van Jisraël op Dat ze je een volkomen Rode koe brengen Zonder gebrek Waarop nog geen … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

Met zout bekrachtigd

De Eeuwige spreekt met Aharon: Maar de eerstgeborene Bij de runderen Of bij de schapen Of bij de geiten Moet je niet vrijkopen Die zijn gewijd Het bloed ervan Moet je tegen het altaar spatten En hun vet moet je … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Vuurpannen van de zondaren

De Eeuwige sprak tot Moshé: Zeg tegen El’azar Zoon van Aharon De priester Dat hij de vuurpannen Uit het vuur moet weghalen Want die hebben wijding gekregen Werp het vuur er uit Makken jullie van deze vuurpannen Van de zondaren … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Die alle levende wezens kent

En Korach bracht De hele gemeenschap Tegen hen bijeen Bij de ingang Van de tent-der-samenkomsten Toen verscheen De glorie van de Eeuwige Aan heel de gemeenschap En de Eeuwige sprak Tot Moshé en tot Aharon: Houden jullie je verre Van … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Is het te weinig

Korach zoon van Jitshar Zoon van Kehath Zoon van Levie Nam het initiatief En met Dathan En Awieram Zonen van Èlieaw En On Zoon van Peleth Afstammelingen van Reoewén Namen zij stelling Tegen Moshé Met tweehonderdvijftig mannen Uit de kinderen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

De vreemdeling is aan je gelijk

De Eeuwige sprak tot Moshé: Spreek tot de kinderen van Jisraël En zeg hun: Als jullie komen in het land Waar jullie je blijvend zullen vestigen Dat Ik jullie geef En jullie willen een vuuroffer Voor de Eeuwige bereiden En … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment