Tag Archives: haarlem

Open de vijandelijkheden

De Eeuwige sprak tot Moshé: Pienechas, zoon van El’azar Zoon van Aharon de priester Heeft Mijn woede afgewend Van de kinderen van Jisraël Doordat hij te midden van hen Recht voor Mij heeft opgeëist Zodat Ik de kinderen van Jisraël … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

In het grensgebied

De engel van de Eeuwige Zei tegen Bil’am: Waarom heb je je ezelin Driemaal geslagen? Ik was er immers Op uitgetrokken Om je tegen te werken Want de reis tegen Mijn wil Leidt tot ondergang De ezelin zag Mij wel … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Hij had bloesem voortgebracht

Aharon keerde terug naar Moshé Bij de ingang Van de tent-der-samenkomsten De sterfte was Tot stilstand gebracht De Eeuwige sprak tot Moshé: Bespreek het Met de kinderen van Jisraël En neem van hen Voor ieder van hun stamhuizen Een staf … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Dit is mijn huis

Dit weekend Formule 1 in Zandvoort Vorig jaar ging ik uitgerekend op die zondag Met spoed naar de huisartsenpost Die vanwege de toestroom aan toeristen Lekker dichtbij mijn huis zat Ik hoefde alleen de trap af te rollen Bij ’t … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Leefbaar

Mijn handen zijn genezen Meeste spierpijn verdwenen Ik rook, drink en eet weer veel te veel De dagen van rantsoen zijn voorbij Ik ben op mezelf Ze noemen het vrij Ik ben naar buiten gegaan Mijn wereld verkennen Vijf weken … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Vreemdeling maar ook ingezetene

Na deze gebeurtenissen werd Awraham het volgende medegedeeld: Milkah heeft ook kinderen geschonken aan uw broer Nachor Oets, zijn eerstgeborene En zijn broer Boez En Kemoël, de vader van Aram Kesed, Chazo, Pildosh, Jidlof en Bethoeël En Bethoeël kreeg Riwkah … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Gold Lover

Vrijdagavond Mis ik mooie rooie En mooie denkende vriendin Gebakken knoflookrijst En ossenhaas Kaarsen aangestoken Kijk naar nieuws Pastoor uit Haarlem Geband Soort vkblog Kerk uitgezet Te populair Als hij parochie preekt Scheve ogen Man oh man Als we Octopus … Continue reading

Tagged , , , , , , , , | 70 Comments

Eva’s appel

Ze staat in Haarlem. Op een sokkel. Opgesloten in groene koepel. Een of ander hof. Alweer vrouwen achter tralies. Die naar toeristen kijken. Vanachter glas. Of op een bankje voor het huis. Waar ze te bezichtigen zijn. Kerk en kruis. … Continue reading

Tagged , , , | 17 Comments