Tag Archives: exodus

Voor het Heiligdom

Betsalel zou nu het werk gaan verrichten met Aholiaw En met alle deskundigen die de Eeuwige begiftigd had Met vakmanschap en met inzicht Om allerlei werkzaamheden Bij het werk voor het Heiligdom te verrichten Geheel zoals de Eeuwige het geboden … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kunstenaar met name genoemd

De vorsten kwamen de Shohamstenen brengen En de stenen om gezet te worden Bestemd voor de éfod en het borstschild Voorts de specerijen En de olie voor de verlichting Voor de zalvingsolie En voor de uit allerlei welriekende kruiden bestaande wierook Iedere … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kunstvaardige vrouwen

Het wierookaltaar met zijn draagbomen Ging Moshé verder De zalvingsolie En de uit allerlei welriekende kruiden bestaande wierook En ook het afscheidend gordijn Voor de ingang van de ‘Woning’ Het altaar voor de in-vlammen-opgaande offers Het koperen rooster ervoor Zijn … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Olie voor verlichting

Moshé riep de  gehele gemeenschap Van de kinderen van Jisraël In vergadering bijeen En zei tegen hen: Dit zijn de geboden Die de Eeuwige mij heeft opgedragen Om ze tot uitvoering te brengen Zes dagen mag er werk verricht worden … Continue reading

Posted in Buikdanseres, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mozes’ sluier

Nu was het zo, dat toen Moshé van de berg Sinai afdaalde De beide tafels met het getuigenis in Moshé’s hand Bij het afdalen van de berg Hij niet wist dat Doordat hij met Hem gesproken had De huid van … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

De Tien Geboden

De Eeuwige zei verder: Sluit toch geen verbond Met de bewoner van het land Wanneer zij in ontucht achter hun goden aangaan En voor hun goden offers brengen En één van hen je uitnodigt Dan zou je zijn offer eten … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

De Alles Opeisende

De Eeuwige zei tegen Moshé: Hak zelf twee stenen platen uit Zoals de eersten En Ik zal op die platen de woorden schrijven Die stonden op de eerste platen Die je aan stukken hebt gegooid Zorg gereed te zijn tegen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Met Mijn handen zal Ik je bedekken

Moshé zei tegen de Eeuwige: Zie, U zegt nu wel tegen mij Laat dit volk optrekken Maar U hebt mij niet laten weten Wie U met me mee zult zenden U heeft toch zelf gezegd: Ik heb je bij name … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Hardnekkig volk

De Eeuwige sprak tot Moshé: Ga, trek op van hier Jij met het volk Dat je uit het land Egypte hebt gevoerd Naar het land dat Ik onder ede heb beloofd Aan Awraham, Jitschak en Ja’akov door te zeggen: Aan … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde gaat door de maag, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

Van poort tot poort

Toen Jehoshoea het rumoer van het volk hoorde Terwijl het aan het joelen was Zei hij tegen Moshé: Er is krijgsgeschreeuw in de legerplaats Maar deze zei: Dat is geen geluid van overwinning Noch een geluid van nederlaag Een geluid … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment