Tag Archives: exodus

De plagen

De Eeuwige had tegen Moshé gezegd: Nog één plaag zal Ik over Far’o en over Egypte brengen Daarna zal hij jullie van hier laten heengaan Dan zal hij jullie volkomen uitdrijven van hier Spreek toch ten aanhoren van het volk … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Geen hoef blijft achter

De sprinkhanen kwamen opzetten Over heel het land Egypte En streken neer op het hele grondgebied van Egypte Heel erg was het Zoals deze was er nog nooit een sprinkhanenplaag geweest Noch zou zoiets daarna voorkomen Zij bedekten de gehele … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Vertel het jullie kinderen en kleinkinderen

De Eeuwige zei tegen Moshé: Verschijn voor Far’o Want daarom heb Ik de kwade ingeving Van zijn hart het zwaarst doen wegen Om Mijn wondertekens in zijn rijk te verrichten En ook Opdat ieder van jullie ten aanhoren van jullie … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Slechte ingeving van het hart

Wie onder de hovelingen van Far’o ontzag had Voor het woord van de Eeuwige Liet zijn slaven en vee een toevlucht zoeken in de huizen Maar wie geen aandacht schonk aan het woord van de Eeuwige Liet zijn slaven en … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kont tegen de krib

De Eeuwige zei tegen Moshé: Ga naar Far’o en spreek tot hem: Zo zegt de Eeuwige De God der Hebreën: Laat mijn volk heengaan Dat het Mij diene Want als u weigert het te laten gaan En het nog langer … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Een vinger Gods

De beeldschriftkundigen zeiden tegen Far’o: Een vinger Gods is het En toch bleef Far’o sterk in zijn voornemens En luisterde niet naar hen Zoals de Eeuwige voorspeld had De Eeuwige zei tegen Moshé: Sta morgenochtend vroeg op En wacht Far’o … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Intiem close

De Eeuwige zei tegen Moshé Zeg tegen Aharon: Strek je handen met de staf uit Over de stromen De rivieren En de meren En laat de kikvorsen over het land Naar boven komen En Aharon strekt zijn hand uit over … Continue reading

Posted in @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Rivier van bloed

Zo spreekt de Eeuwige: Hierdoor zult u weten dat Ik de Eeuwige ben Zie, Ik sla met de staf Die Ik in mijn hand heb op het water in de Nijl En het zal veranderen in bloed De vissen in … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Als broers

Amram nam zich Jochéwed, zijn tante, tot vrouw En bracht hen Aharon en Moshé voort De levensjaren van Amram waren honderdzevenendertig jaar De zonen van Jitshar: Korach, Nefeg en Zichri De zonen van ‘Oeziël: Mishaël, Eltsafan en Sithri En Aharon … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dit is mijn huis

Hierop zei de Eeuwige tegen Moshé: Nu zul je zien wat Ik Far’o zal aandoen Want door sterke hand zal hij ze laten heengaan En met sterke hand zal hij ze uit zijn land verdrijven God sprak tot Moshé en … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment