Tag Archives: exodus

Offer dat in vlammen opging

Het gouden altaar plaatste Moshé In de tent-der-samenkomsten Vóór het voorhangsel En ontstak daarop het reukwerk van specerijen Zoals de Eeuwige het Moshé geboden had Ook het afscheidend gordijn Aan de ingang van de ‘Woning’ hing hij op En plaatste … Continue reading

Posted in Bloedend, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zoals de Eeuwige het geboden had

Laat dan Aharon en zijn zonen komen, zei de Eeuwige Tot dicht bij de ingang van de tent-der-samenkomsten En was ze dan met water Dan moet je Aharon de gewijde kleren aandoen En hem zalven En hem wijding geven Opdat … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

En dan is het heilig

De Eeuwige sprak tot Moshé: Op de dag van de eerste maand En wel op de eerste van de maand Moet je de ‘Woning’ De tent-der-samenkomsten oprichten Daarin moet je de ark met het Getuigenis plaatsen En voor de ark … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Heilig voor de Eeuwige

Men vervaardigde de voorhoofds plaquette Het zuiver gouden diadeem En men schreef daarop in schrift Zoals graveerders dat aanbrengen: Gewijd aan de Eeuwige Men deed er een snoer van hemelsblauwe wol aan Om het aan de tulband van boven te … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Stenen ter herinnering

Van de hemelsblauwe, purperrode en karmozijnkleurige wol Maakte men gebreide kleden voor dienstverrichting in het Heiligdom En de gewijde kleren Die voor Aharon bestemd waren maakten ze Zoals de Eeuwige Moshé had geboden De éfod maakte men van goud Hemelsblauwe, … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Koperen spiegels van de vrouwen

Ook het altaar voor de in-vlammen-opgaande offers Maakte men van acacia hout Vijf el de lengte En vijf el de breedte ervan Dus vierkant En drie el zijn hoogte Men maakte zijn hoornen op de vier hoeken ervan Welke hoornen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vakwerk van een kruidenmenger

Ook maakte Betsalel het gerei Dat voor de tafel bestemd was De erbij behorende schotels en lepels Pijpen en spijlen waarmee het gedekt werd Van zuiver goud De kandelaar vervaardigde hij van zuiver goud Als één stuk gedreven werk Maakte … Continue reading

Posted in kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Zuiver goud

Betsalel vervaardigde de ark van acaciahout Twee en een halve el lang Anderhalve el breed En anderhalve el hoog Hij overtrok hem met zuiver goud Van binnen en van buiten En hij maakte er een gouden omlijsting omheen Hij goot … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Van onder koper van boven goud

Ook grendels van acaciahout maakte men Vijf stuks voor de planken Aan de ene zijwand van de ‘Woning’ En vijf grendels voor de planken Aan de andere zijwand van de ‘Woning’ Eveneens vijf grendels Voor de planken van de ‘Woning’ … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dat ze een geheel zouden zijn

Nu maakte men kleden van geitenhaar Als een tent over de ‘Woning’ Elf van die kleden maakte men daarvan De lengte van ieder kleed was dertig el En de breedte was vier el per kleed Eén maat voor die elf … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment