Tag Archives: 'Esav

Fokker van muilezels

En dit zijn de zonen van Oholiwamah, vrouw van ‘Esav Stamvorst Je’oesh Stamvorst Ja’lam Stamvorst Korach Dit zijn de stamvorsten van Oholiwamah, dochter van ‘Anah, vrouw van ‘Esav Dit zijn de zonen van ‘Esav en dit zijn hun stamvorsten: Dat … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Moeilijk

Dit zijn de namen van de zonen van ‘Esav Elifaz, zoon van ‘Adah, de vrouw van ‘Esav Re’oeël, zoon van Basemath, vrouw van ‘Esav De zonen van Elifaz waren: Theman, Omar, Tsefo, Ga’tham en Kenaz Thimnah was de concubine van … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Nauwelijks

Dit is de familiegeschiedenis van ‘Esav, dat is Edom ‘Esav nam zijn vrouwen van de meisjes van Kana’an: Adah, dochter van Elon de Chittiet En Oholiwamah, dochter van ‘Anah, dochter van Tsiw’on, de Chivviet Ook Basemath, dochter van Jishma’él, zuster … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Verdrietig

‘Esav, zei:Laten we optrekken en verder gaanEn ik zal mij daarbij aan jou aanpassenHierop antwoordde Ja’akov:Mijn heer weetDat deze kinderen zwak zijnEn dat ik voor het zogende klein- en rundvee moet zorgenZou men ze één dag opjagenDan gaat al het … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Met warme hand

Ja’akov sloeg zijn ogen op en keek Daar ziet hij ‘Esav aankomen En met hem vierhonderd man Hij verdeelde de kinderen onder Leah, Rachél en de beide slavinnen De slavinnen met haar kinderen plaatste hij vooraan En Leah en haar … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Hoopvol

Vroeg in de morgen kuste Lawan zijn zoons en dochtersEn zegende hen Hij begaf zich op weg En keerde naar zijn woonplaats terug Ook Ja’akov ging zijns weegs En engelen van God hadden een ontmoeting met hem Toen Ja’akov ze … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Luister naar je vader en moeder

Jitschak ontbood Ja’akov Zegende hem En gaf hem de volgende opdracht: Neem geen vrouw van de dochters van Kena’an Maak je gereed En ga naar Paddan-Aram Naar het huis van je grootvader Bethoeël En neem vandaar een vrouw Van de … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Hier ben ik

‘Esav haatte Ja’akov om de zegen Waarmee zijn vader hem gezegend had En ‘Esav zei bij zichzelf: De dagen van rouw over mijn vader komen naderbij Dan zal ik Ja’akov, mijn broer, doden Toen de woorden van haar oudste zoon … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Op de hak genomen

Toen Jitschak juist klaar was Ja’akov te zegenen En deze nauwelijks weg was gegaan Kwam zijn broer ‘Esav van de jacht Ook hij bereidde een lekker hapje en bracht het zijn vader En hij zei: Laat mijn vader toch overeind … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Bedrog

Ja’akov zei tegen Riwkah zijn moeder: Kijk, mijn broer ‘Esav is een harige man En ik ben een gladde man Misschien zal vader mij betasten En dan zal ik in zijn ogen een bedrieger zijn En vloek over mezelf brengen … Continue reading

Posted in kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment