Tag Archives: de Eeuwige

Geen hoef blijft achter

De sprinkhanen kwamen opzetten Over heel het land Egypte En streken neer op het hele grondgebied van Egypte Heel erg was het Zoals deze was er nog nooit een sprinkhanenplaag geweest Noch zou zoiets daarna voorkomen Zij bedekten de gehele … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Vertel het jullie kinderen en kleinkinderen

De Eeuwige zei tegen Moshé: Verschijn voor Far’o Want daarom heb Ik de kwade ingeving Van zijn hart het zwaarst doen wegen Om Mijn wondertekens in zijn rijk te verrichten En ook Opdat ieder van jullie ten aanhoren van jullie … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Kont tegen de krib

De Eeuwige zei tegen Moshé: Ga naar Far’o en spreek tot hem: Zo zegt de Eeuwige De God der Hebreën: Laat mijn volk heengaan Dat het Mij diene Want als u weigert het te laten gaan En het nog langer … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Als broers

Amram nam zich Jochéwed, zijn tante, tot vrouw En bracht hen Aharon en Moshé voort De levensjaren van Amram waren honderdzevenendertig jaar De zonen van Jitshar: Korach, Nefeg en Zichri De zonen van ‘Oeziël: Mishaël, Eltsafan en Sithri En Aharon … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dit is mijn huis

Hierop zei de Eeuwige tegen Moshé: Nu zul je zien wat Ik Far’o zal aandoen Want door sterke hand zal hij ze laten heengaan En met sterke hand zal hij ze uit zijn land verdrijven God sprak tot Moshé en … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment