Tag Archives: ceramics

Kom niet in opstand

En de kinderen van Jisraël stuurden Naar de kinderen van Ruben En de kinderen van Gad En naar half de stam van Menashe Naar het land van Gilead Pinchas, de zoon van Eleazar, de priester En met hem tien vorsten … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Alles kwam tot stand

En aan de kinderen van Gershon Van de families van de Levieten Werd van de halve stam van Menashe De vluchtstad voor de moordenaar gegeven Golan in Bashan En het omringend open land En Beështerah Met het omringende open land … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Einde verdelen van het land

En het zevende lot kwam tevoorschijn Voor de stam van de kinderen van Dan Volgens hun families De grens van hun erfdeel was Tzorah, Eshtaol en Ier Shemesh En Sha’albin, Ajalon en Ithlah En Elon, Thimnatah en ‘Ekron En Eltekeh, … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Te groot voor hen

En het tweede lot viel aan Simeon Voor de stam van de kinderen van Simeon Volgens hun families En hun erfdeel was te midden Van de kinderen van Juda En zij hadden in hun erfdeel Beer Sheba, Sheba en Moladah … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Talrijk volk

Zuidelijk was van Efraïm En noordelijk was van Manashe En de zee was de grens En ze ontmoetten elkaar in Asher in het noorden En in Issachar in het oosten En Menashe had in Issachar en in Asher: Beth Shean … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

De dochters van Zelofechad

En er was een deel Voor de stam van Menashe Want hij was de eerstgeborene van Joseph Voor Machir, de eerstgeborene van Menashe De vader van Gilead Omdat hij een krijgsman was Daarom had hij Gilead en Bashan Er was … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Zorg toch voor me

En aan Kaleb De zoon van Jefunneh Gaf hij een deel Onder de kinderen van Judah Volgens het gebod van de Eeuwige aan Joshua Zelfs Kirjath Arba Dat Hebron is De vader van de reuzen En Kaleb verdreef er de drie … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Tot aan de Grote Zee

En het lot voor de stam Van de kinderen van Judah Volgens hun families Was tot aan de grens van Edom Tot aan de zuidelijke wildernis van Zin Bij het uiterste deel van het zuiden En hun zuidelijke grens liep … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Wat er in mijn hart is

Toen kwamen de kinderen van Judah Naar Joshua in Gilgal En Kaleb de zoon van Jefunneh De Kenizziet Zei tegen hem: Je weet wat de Eeuwige tot Moshé De man van God Over mij En over jou gesproken heeft In … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Door het lot bepaald

En dit zijn de steden Die de kinderen van Jisraël erfden In het land Kanaän Dat Eleazar, de priester En Joshua, de zoon van Nun En de stamhoofden Van de kinderen van Jisraël Voor hen verdeelden als erfdeel Door het … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment