Tag Archives: CBR

Vallei van de reuzen

Het lot van de stam Van de kinderen van Benjamin Werd verdeeld volgens hun families En de grens van hun lot ging Tussen de kinderen van Judah En de kinderen van Joseph door En hun grens aan de noordkant Was … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Eerwaardige dienaren

En het lot van de kinderen van Jospeh Liep uit van de Jordaan bij Jericho Naar het water van Jericho in het oosten Naar de woestijn die omhoog gaat bij Jericho Naar de berg Beth El En het liep van … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Geen genade

Maar van alle steden Die in hun kracht stonden Verbrandde Jisraël er geen Behalve Hazor verbrandde Joshua En al de buit van deze steden En het vee Namen de kinderen van Jisraël Als vangst voor zichzelf Maar elk mens sloegen … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Als het zand aan de kust

Het gebeurde toen Jabin Koning van Hazor het hoorde Dat hij een boodschapper stuurde naar Jobab Koning van Madon Naar de koning van Shimron En naar de koning van Achshaf En naar de koningen Die ten noorden van de bergen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Terug naar het kamp

En Joshua ging verder vanuit Eglon En heel Jisraël met hem Naar Hebron En ze vochten er tegen En ze namen het in En sloegen het Met het scherpst van het zwaard En zijn koningen En al zijn steden En … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Met overgave van je hart

Als je tenminste gehoor geeft Aan de roep van de Eeuwige, je God Om je stipt te houden Aan Zijn geboden En Zijn wetten Hetgeen beschreven staat In dit Thorah-boek Als je van ganser harte En met je hele ziel … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Zijn rijke schatkamer

De Eeuwige zal je de plaats geven Van een aan Hem gewijd volk Zoals Hij je dat onder ede beloofd heeft Indien je je stipt Aan Zijn geboden zult houden En volgens Zijn richtlijnen zult gaan Dan zullen alle volkeren … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment