Tag Archives: broers

Weemoedig oog

Toen viel Joséf zijn broer Binjamin huilend om de hals En Binjamin huilde aan zijn hals En hij kuste al zijn broers En huilde terwijl hij hen omhelsde Daarna pas konden zijn broers met hem praten Het gerucht: De broers … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Mozaiek van mijn hart

Joséf kon zich niet langer bedwingen voor alle omstanders En hij riep: Laat iedereen nu van mij weggaan Zo stond er niemand bij hem Toen Joséf zich aan zijn broers bekend maakte Hij begon luidkeels te huilen Zodat de Egyptenaren … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Museum van mijn hart

Toen zei hun vader Jisraël tegen hen: Als het zo gesteld is Doe dan dit: Neem van het allerbeste van het land In jullie zakken mee En breng het als geschenk naar de man Een beetje balsem Een weinig honing … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mijn grijze hoofd

De broers van Joséf Kwamen bij hun vader Ja’akov In het land Kena’an En vertelden hem alles Wat hun was overkomen: Die man De heer van het land Heeft ons zeer bars aangesproken En hield ons voor verspieders van het … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Moge je woorden waar zijn

Joséf zette zijn broers drie dagen tezamen In verzekerde bewaring En op de derde dag zei Joséf tegen hen: Doe dit Opdat jullie in leven blijven Ik vrees God Als jullie eerlijke mensen zijn Blijft één van jullie broers gevangen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Doe iets!

Toen Ja’akov zag Dat er koren te koop was in Egypte Zei hij tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie elkander aan? Hij zei: Ik heb toch gehoord Dat er in Egypte koren te koop is Trek erheen En koop het … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Onrustige dagen

Eens waren de broers van Joséf Kleinvee van hun vader gaan weiden bij Shechem Toen zei Jisraël tegen Joséf: Weiden je broers niet bij Shechem? Kom, ik wil je naar hen toe sturen En hij antwoordde: Graag! En hij zei … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Hoopvol

Vroeg in de morgen kuste Lawan zijn zoons en dochtersEn zegende hen Hij begaf zich op weg En keerde naar zijn woonplaats terug Ook Ja’akov ging zijns weegs En engelen van God hadden een ontmoeting met hem Toen Ja’akov ze … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment