Tag Archives: breshit

En er was licht

Uit de vlakten van Moab Besteeg Moshé de berg Newó De top van de Pisgah Die tegenover Jericho ligt En de Eeuwige liet hem Heel het land zien Gil’ad tot Dan Heel Naftalie Het land van Efrajim en Menashé En … Continue reading

Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies | Tagged , , , , , | Leave a comment