Tag Archives: beresjiet

Twee vrouwen

Awram zei tegen Sarai: Hier, je slavin in jouw macht Doe met haar Wat je goed dunkt En Sarai vernederde Hagar voortdurend Zodat ze voor haar op de vlucht ging Een engel van de Eeuwige vond haar Bij de waterbron … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

In de schoot

Sarai, de vrouw van Awram Had hem geen kind geschonken Ze had een Egyptische slavin Hagar genaamd Sarai zei tegen Awram: De Eeuwige heeft mij uitgesloten Van het kinderenkrijgen Kom toch tot mijn slavin Misschien dat mijn huis Uit haar … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Huisarts

Na de redding van Lot Werd het woord van de Eeuwige In visioen tot Awram gericht: Vrees niet Awram Ik ben een schild voor je Je loon zal zeer groot zijn Maar Awram zei: Mijn Heer, o GodWat kunt U … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Warrior

Toen Awram was teruggekeerd Na Kedorla’omer En de koningen die bij hem waren Verslagen te hebben Trok de koning van Sedom hem tegemoet In het Koningsdal En Malki-Tsedek Koning van Shalem Liet brood en wijn naar buiten brengen En als … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Dag met een gaatje

Nu komt een lange lijst met koningen Die oorlog met elkaar voeren Of bondgenootschappen sluiten En samen optrekken naar het Siddiem-dal Nu de Zoutzee (Dode Zee) De koning van Sedom trok op met de koning van ‘Amora Het Siddiem-dal was … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Settelen

Awram vestigde zich in het Land Kena’an En Lot in de steden van die streek Tot bij Sedom sloeg hij zijn tenten op De mannen van Sedom waren zeer slecht En zondig tegenover de Eeuwige En de Eeuwige sprak tot … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zin om te luieren

Toen zei Awram tegen Lot: Laat er toch geen strijd zijn Tussen mij en jou En tussen mijn herders en jouw herders We zijn immers bloedverwanten Ligt niet het hele land voor je open Maak je toch los van mij … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Leuke Buurvrouw

En Awram trok weer terug van Egypte Naar het Zuiderland Hij, zijn vrouw en al het zijne Met hem Lot Awram was zeer rijk aan kudden, zilver en goud Hij ging volgens de hem bekende route Naar het Zuiderland Tot … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Nieuw Huis

Toen Awram in Egypte kwam Zagen de Egyptenaren Dat de vrouw zeer mooi was En toen de hovelingen van Far’o Haar gezien hadden En haar bij hem geprezen hadden Werd de vrouw in het huis van Far’o gehaald En bewees … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kracht Please

Van het altaar brak Awram Naar het gebergte ten oosten van Beth-El Hij zette zijn tent op met Beth El in het westen En ‘Ai in het oosten Daar bouwde hij een altaar voor de Eeuwige En riep de naam … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment