Tag Archives: bemidbar

Vrouwen van hun neven

De stamhoofden van de familie Van de afstammelingen van Gil’ad Zoon van Machier Zoon van Menashé Van de families Van de afstammelingen van Joséf Traden naar voren En spraken ten overstaan van Moshé En van de vorsten De stamhoofden Van … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Verontreinig het land niet

De raadsvergadering zal de Van doodslag-verdachte Uit het bereik van de bloedwreker redden En hem laten teruggaan naar de asielstad Waarheen hij was gevlucht Daar moet hij blijven wonen Tot de dood van de hogepriester Die men met de gewijde … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Bloedwreker

De Eeuwige sprak tot Moshé: Spreek tot de kinderen van Jisraël En zeg hun: Wanneer jullie over de Jordaan trekken Naar het land Kena’an Dan moeten jullie steden uitkiezen Die voor jullie als asielsteden zullen dienen Waarheen degene Die een … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Asielsteden

De Eeuwige sprak tot Moshé In de vlakten van Moab Aan de Jordaan Bij Jericho: Draag de kinderen van Jisraël op Dat zij de Levieten Van hun eigen erfelijk bezit Steden geven Om er te wonen En ook weilanden Die … Continue reading

Posted in @home, bemidbar, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Een vorst voor de verdeling

De Eeuwige sprak tot Moshé: Dit zijn de namen van de mannen Die voor jullie het land Als erfgoed zullen toewijzen De priester El’azar En Jehoshoe’a, zoon van Noen En verder moeten jullie telkens één vorst Uit iedere stam nemen … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Daar waar de zon opgaat

De Eeuwige sprak tot Moshé: Beveel de kinderen van Jisraël En zeg hun: Wanneer jullie in het land Kena’an komen Dan zal het land Dat jullie als erfgoed zal toevallen Het land Kena’an zijn Naar zijn hier volgende grenzen De … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

In de velden van Moab

De Kena’aniet De koning van ‘Arad Die woont in de Negev In het land Kena’an Had van de komst Van de kinderen van Jisraël gehoord Deze trokken op van de berg Hor En sloegen hun kamp op in Tsalmonah Ze … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Door de woestijn

De kinderen van Jisraël Trokken op van Refiedim En sloegen hun kamp op in de Sinaiwoestijn Ze trokken op van de Sinaiwoestijn En sloegen hun kamp op in Kiwroth-Hathaävah Ze trokken op uit Kiwroth-Hathaävah En sloegen hun kamp op in … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Drie dagreizen verder

Dit zijn de routes van de kinderen van Jisraël Die onder leiding van Moshé en Aharon Uit Egypte waren getrokken In hun groepsverbanden Moshé schreef op bevel van de Eeuwige De vertrekpunten Van hun verschillende routes op En dit zijn … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

In de strijd voor de Eeuwige

Moshé zei tegen hen: Als de nakomelingen van Gad En de nakomelingen van Reoewén Met jullie de Jordaan overtrekken Ieder ingedeeld bij een stoottroep In de strijd voor de Eeuwige En het land aan jullie onderworpen is Geven jullie ze … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment