Tag Archives: awraham

Luister naar je vader en moeder

Jitschak ontbood Ja’akov Zegende hem En gaf hem de volgende opdracht: Neem geen vrouw van de dochters van Kena’an Maak je gereed En ga naar Paddan-Aram Naar het huis van je grootvader Bethoeël En neem vandaar een vrouw Van de … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Iets minder mooie vrouw

Jitschak woonde dus in Gerar Toen de inwoners van de plaats naar zijn vrouw informeerden zei hij: Het is mijn zuster Want hij was bang te zeggen: Mijn vrouw Anders zouden de mannen van die plaats mij kunnen doden Wegens … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Wat ben je aan het doen

Toen er Afgezien van de vroegere hongersnood In Awrahams dagen Weer hongersnood was in het land Ging Jitschak naar Awimelech De koning der Filestijnen Naar Gerar Daar verscheen hem de Eeuwige en sprak: Je moet niet naar Egypte trekken Maar … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Nakomelingen

Awraham nam wederom een vrouw Haar naam was Ketoerah Ze gaf hem kinderen: Zimran, Jokshon, Medan en Midjan, Jishbak en Shoeach Jokshon bracht Sewah en Dedan voort En de zonen van Dedan zijn de Ashoerieten, Letoeshieten en Leoemieten De zonen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Mazal Tov

En toen de kamelen hadden opgehouden te drinken Nam de knecht van Awraham een gouden neusring Een halve shekel zwaar En twee armbanden voor haar Tien shekel goud in gewicht En hij zei: Wiens dochter bent u En vertel me … Continue reading

Posted in Jezzebel for Dummies, literatuur, Mooie Rooie, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Niet meer bang

Awraham was oud en op jaren gekomen En de Eeuwige had Awraham met alles gezegend Toen sprak Awraham tot zijn bediende De voornaamste van zijn huis Die over alles wat van hem was het beheer voerde: Leg toch uw hand … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Nederzetting

‘Efron hield zitting temidden van de zonen van Cheth En ‘Efron, de Chittiet antwoordde Awraham ten aanhoren van de zonen van Cheth Van allen die binnen de poorten van zijn stad gekomen waren, aldus: Nee, mijn heer, luister naar mij … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Vreemdeling maar ook ingezetene

Na deze gebeurtenissen werd Awraham het volgende medegedeeld: Milkah heeft ook kinderen geschonken aan uw broer Nachor Oets, zijn eerstgeborene En zijn broer Boez En Kemoël, de vader van Aram Kesed, Chazo, Pildosh, Jidlof en Bethoeël En Bethoeël kreeg Riwkah … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Sterren aan de hemel

Toen de engel Awraham tegenhield om zijn zoon Jitschak te offeren Sloeg Awraham zijn ogen op en keek En ja, een ram was op de achtergrond Met zijn horens verward geraakt in de struiken Awraham ging erheen En nam de … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Niet helemaal gaaf

Het was in de tijd dat Awimelech met Piechol Zijn legeroverste Tegen Awraham het volgende zei: God is met u in alles Wat u doet Zweer me daarom hier bij God Dat u mij Noch mijn kinderen Noch mijn kleinkinderen … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment