Tag Archives: aharon

De plagen

De Eeuwige had tegen Moshé gezegd: Nog één plaag zal Ik over Far’o en over Egypte brengen Daarna zal hij jullie van hier laten heengaan Dan zal hij jullie volkomen uitdrijven van hier Spreek toch ten aanhoren van het volk … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Intiem close

De Eeuwige zei tegen Moshé Zeg tegen Aharon: Strek je handen met de staf uit Over de stromen De rivieren En de meren En laat de kikvorsen over het land Naar boven komen En Aharon strekt zijn hand uit over … Continue reading

Posted in @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Rivier van bloed

Zo spreekt de Eeuwige: Hierdoor zult u weten dat Ik de Eeuwige ben Zie, Ik sla met de staf Die Ik in mijn hand heb op het water in de Nijl En het zal veranderen in bloed De vissen in … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Als broers

Amram nam zich Jochéwed, zijn tante, tot vrouw En bracht hen Aharon en Moshé voort De levensjaren van Amram waren honderdzevenendertig jaar De zonen van Jitshar: Korach, Nefeg en Zichri De zonen van ‘Oeziël: Mishaël, Eltsafan en Sithri En Aharon … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dit is mijn huis

Hierop zei de Eeuwige tegen Moshé: Nu zul je zien wat Ik Far’o zal aandoen Want door sterke hand zal hij ze laten heengaan En met sterke hand zal hij ze uit zijn land verdrijven God sprak tot Moshé en … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Offers voor de Eeuwige

En de opzichters uit de kinderen van Jisraël Die de slavendrijvers van Far’o over hen hadden aangesteld Werden geslagen terwijl hun gezegd werd: Waarom hebben jullie de vastgestelde taak Niet klaargekregen als voorheen Noch gister noch vandaag De opzichters uit … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Laat Mijn volk gaan

Daarna kwamen Moshé en Aharon En zeiden tegen Far’o: Zo zegt de Eeuwige, de God van Jisraël: Laat Mijn volk gaan Opdat ze voor Mij een feest vieren in de woestijn Far’o zei: Wie is de Eeuwige Naar wiens stem … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Wonderlijk zorgelijk

Moshé ging terug naar Jether, zijn schoonvader En zei tegen hem: Laat me toch weggaan Zodat ik kan terugkeren naar mijn broeders Die in Egypte zijn en kan zien of ze nog leven En Jithro zei tegen Moshé: Ga in … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Haar Jeruzalem

In antwoord op God zei Moshé: Misschien zullen ze me niet geloven En niet naar mijn stem luisteren Zullen ze zeggen; De Eeuwige is je niet verschenen Toen zei de Eeuwige tegen hem: Wat heb je daar in je hand? … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment