Opdat je dagen verlengd worden

Eer je vader en je moeder
Zoals de Eeuwige, je God
Je geboden heeft
Opdat je dagen verlengd worden
En opdat het je goed zal gaan
Op de aardbodem
Die de Eeuwige, je God, je geeft
Moord niet!
En pleeg geen echtbreuk!
En steel niet!
En treed niet als valse getuige op
Tegen je naaste!
Begeer niet de vrouw van je naaste
En zet niet je zinnen
Op het huis van je naaste
Op zijn veld
Zijn slaaf of zijn slavin
Zijn rund of zijn ezel
Of wat dan ook van je naaste is!
Deze woorden heeft de Eeuwige
Op de berg midden in het vuur
De wolk en de dichte nevel
Met luider stem
Tot heel jullie
Verzamelde gemeenschap gericht
Dat deed Hij nooit weer
Hij schreef ze op twee stenen platen
En die gaf Hij mij
Zo gebeurde het!
Toen jullie de stem
Midden uit de duisternis hoorden
Terwijl de berg in laaiend vuur stond
Kwamen jullie
Al jullie stamhoofden en oudsten
Naar mij toe
En zeiden:
De Eeuwige onze God
Heeft ons zojuist Zijn glorie
En grootheid
Laten aanschouwen
En Zijn stem hebben we gehoord
Midden uit het vuur
Deze dag hebben we ervaren
Dat God met de mens kan spreken
En dat deze toch blijft leven
Maar nu…
Waarom zouden we moeten sterven
Want dit grote vuur zal ons verteren
Als we nog langer moeten doorgaan
Met naar de stem van de Eeuwige
Onze God
Te luisteren
Dan sterven wij
Want is er enig levend wezen
Dat evenals wij de stem
Van de levende God
Midden uit het vuur heeft horen spreken
En dat in leven is gebleven?
Treed u maar naar voren
En luister naar al wat de Eeuwige, onze God
Te zeggen heeft
En brengt u ons dan woordelijk over
Al wat de Eeuwige, onze God
Tot u zal spreken
Dan zullen wij het aanhoren
En doen

Luisteren en doen
Er is hier een omdraaiing
Eerder in Numeri
Werd er gesproken van doen en luisteren
Eerst doen
Daarna luisteren wat de gevolgen zijn
Nu is het eerst luisteren naar de stem van God
En daarna Zijn wetten tot uitvoering brengen

Met mijn vader en moeder
Heb ik deze ochtend
Stevige politieke discussie
Ieder apart aan de telefoon
Hij en mijn moeder
Zijn weer terug op het honk
De partij van de middenstander
Al hebben ze er de laatste jaren
Potje van gemaakt
Maar hij vindt die dame
Haar naam kan hij niet uitspreken
Maar haar vindt hij verfrissend
Lekker pittig
Goed op justitie
De boerenstem is bij ons thuis
Verloren gegaan
Mijn moeder was minder boerin
Dan ze dacht
En zij sluit zich nu bij mijn vader aan
Mijn moeder zegt nog
Ter vergoelijking van de buurvrouw
Die er niet is
En voor wie mijn vader PVV gaat stemmen
Met haar biljet
Dat Wilders wel op de hand van Israël is
Maar ik zeg, dat begrijp ik wel
Als je ziet wat voor slechte dingen daar gebeuren
Dan weet je dat hij ook een slechte man is
En zo kibbelen we door
Tot na de verkiezingen
Dan gaan we er weer eens goed voor zitten
Aan de telefoon
Onze wonden likken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eer-je-vader-en-moeder-story
Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tot in het duizendste geslacht

Moshé riep heel Jisraël op
En zei tegen hen:
Hoor Jisraël
De wetten en rechtsvoorschriften
Die ik heden ten aanhoren van jullie afkondig
Jullie moeten ze leren
En je er nauwkeurig aan houden
En ze ten uitvoer brengen
De Eeuwige, onze God, heeft met ons
Een verbond bij Choréw gesloten
Niet met onze ouders
Heeft God dit verbond gesloten
Maar met ons
Zodat wij hier allen vandaag in leven zijn
In direct contact
Heeft de Eeuwige met ons
Op de berg midden uit het vuur gesproken
Omdat jullie bang waren voor het vuur
En de berg niet mochten opgaan
Stond ik in die tijd tussen de Eeuwige
En jullie in
Om jullie het woord van de Eeuwige
Over te brengen
Zo luidde het:
Ik ben de Eeuwige, je God
Die je heeft weggevoerd uit het land Egypte
Uit het slavenhuis
Laten er geen andere goden zijn voor je
Naast Mij
Maak geen gesneden beeld
Noch enige gestalte
Van boven in de hemel
Noch van wat beneden op aarde is
Noch van wat in het water
Onder het aardoppervlak is
Werp je daarvoor niet neer
En dien ze niet
Want Ik, de Eeuwige, je God
Ben een alles opeisende God
Die de misdaad der ouders
Verhaalt op de kinderen
Op het derde en vierde geslacht
Voor zover zij die Mij haten
Maar Die liefde bewijst
Tot in het duizendste geslacht
Aan hen die Mij liefhebben
En zich aan Mijn voorschriften houden
Bezig de naam van de Eeuwige, je God
Niet voor niets
Want de Eeuwige laat hem niet ongestraft
Die Zijn naam zomaar bezigt
Houd je steeds strikt aan de Shabbath
Door hem wijding te geven
Zoals de Eeuwige, je God
Je dat geboden heeft
Zes dagen kun je werken
En al je werk doen
Maar de zevende dag
Is een Shabbath voor de Eeuwige, je God
Doe generlei werk
Jij, noch je zoon of dochter
Noch je slaaf of slavin
Noch je rund of je ezel
Of wat voor dier ook
Noch degene die een vreemdeling bij je is
Binnen je poorten
Opdat je slaaf en slavin
Net zoals jij
Rust kunnen hebben
Denk er aan
Dat je slaaf bent geweest
In het land Egypte
En dat de Eeuwige, je God
Je van daar heeft weggevoerd
Met sterke hand
En met uitgestrekte arm
Daarom gebiedt de Eeuwige, je God
Je de Shabbathdag te vieren

Liefde tot in het duizendste geslacht
Weet Hij het nog?
Ik mag natuurlijk Zijn wegen
Niet in twijfel trekken
Maar oi va voi
Waar is Hij mee bezig?!

Mijn mooie denkende vriendin
Klinkt lamgeslagen
Al spreken we niet
Maar appen soms
Ik vraag hoe het gaat
Niet makkelijk zeker?
Ze is
Bezorgd
Verdrietig
Geen hoop
Alles wat ze zegt
Als ik vraag of ze nog schrijft
Zegt ze slechts
Not in the mood
Ik app nog
Dat ik denk dat haar stem belangrijk is
Maar dat ziet ze al niet meer
Shavuah tov
Lieve mooie denkende vriendin
Moge het een goede week worden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, stories-of-tears

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin | Tagged , , , , | Leave a comment

Van de Jordaan tot aan de zee

Je moet je stipt houden
Aan Zijn wetten en geboden
Die ik jullie nu opdraag
Opdat het jou
Je kinderen na jou
Goed zal gaan
En opdat je lange tijd zult leven
Op het land
Dat de Eeuwige, je God
Je voor altijd geeft
Toen zonderde Moshé
Drie steden af
In het Transjordaanse
In het oosten
Opdat iemand
Die een doodslag pleegt
Die zijn evenmens
Zonder opzet dood slaat
Hij had voordien geen
Haatgevoelens tegenover hem gehad
Daarheen zou kunnen vluchten
Vlucht hij dan naar
Eén van die steden
Dan kan hij in leven blijven
Bétser in de woestijn
In de hoogvlakte
Van de Reoewénieten
Ramoth in Gil’ad
Van de Gadieten
En Golan in Bashan
Van de Menashieten
En dit is nu de Thorah
Die Moshé
De kinderen van Jisraël
Heeft voorgelegd
Dit zijn de getuigenissen
De wetten
En de rechtsvoorschriften
Die Moshé
De kinderen van Jisraël
Mondeling heeft medegedeeld
Nadat ze uit Egypte getrokken waren
In het Transjordaanse
In de vlakten tegenover Beth Pe’or
In het land van Sichon
Koning van de Emorieten
Die te Cheshbon zetelt
Die Moshé met de kinderen van Jisraël
Verslagen heeft
Nadat ze uit Egypte waren getrokken
Ze namen zijn land
En het land van ‘Og
Koning van Bashan
De twee Emorietische koningen
In bezit
Aan de overkant van de Jordaan
In het oosten van ‘Aro’er
Dat aan de oever van de beek Arnon ligt
Tot aan de berg Siejon
Dat is Chermon
Met heel de ‘Arawah
Aan de oostelijke oever
Van de Jordaan tot aan de zee
Van de ‘Arawah
De Dode Zee
Aan de voet van de hellingen
Van de Pisgah

Hier komen ze dan vandaan
De woorden
From the river to the sea
Ik vraag me weleens af
Of iemand weet
Die dat zo gemakkelijk roept
Welke rivier
En waar het vandaan komt

Het is weer goed met mijn wietvriendin
We kwamen elkaar voortdurend
Beneden tegen
Eerst deed ze heel lelijk
Gaf de theepot niet
Aan iemand
Die mij kopje thee wilde inschenken
Maar ik haalde mijn schouders op
Ga zelf maar lekker moeilijk doen
Ik heb er geen zin in
Gisteren zat ze weer
Bij mij op de bank
Hebben we het uitgesproken
En de wereld
Piezeltje
Beter gemaakt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, vluchten-kan-niet-meer-story

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Shabbat Shalom

Ik betrapte me deze avond
Bij het vallen van de nacht
Zoals voorgeschreven
Dat ik de gordijnen dicht deed
Toen ik de kaarsen aanstak
Terwijl het nog licht was
Ik wilde alleen zijn in mijn intimiteit
Zonder ogen van
Buitenstaanders?
Antisemieten?
Moslims?
Dat kan toch niet
Zo bang kan ik niet zijn
Ik stel mezelf vragen
Die ik in het land van mijn hart stelde
In een andere oorlog
Toen ik voor televisie werkte
En tegen mijn moeder zei
Dat we in de schuilkelders zaten
En zij later op het nieuws zag
Dat we buiten waren
En mijn lichaam al verder was
Dan mijn geest
Toen ik naar de grond dook
Als een deur hard werd dicht geslagen
Is er concreet gevaar?
Nee
De rest is
Dealen met mezelf
En mijn schrikachtigheid

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, true-story

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, Land van mijn Hart, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Niemand anders

Vraag toch maar eens
Naar vroegere dagen
Dan voor je tijd
Vanaf de dag
Dat God een mens op aarde schiep
En vraag het
Van het ene eind van de hemel
Naar het andere
Is er soms ooit zo iets groots gebeurd
Of is er ooit zo iets dergelijks gehoord?
Heeft er een volk
De stem van een god gehoord
Die midden uit het vuur sprak
Zoals jullie die gehoord hebben
En is het dan in leven gebleven?
Of heeft ooit een god
Geprobeerd te komen
En voor zichzelf een volk
Midden uit een ander volk te nemen
Door beproevingen
Door tekens
Wonderdaden
Of door oorlog
Met sterke hand
En uitgestrekte arm
En grote schrikaanjagende daden
Zoals de Eeuwige, jullie God
Allemaal voor jullie
Voor jullie eigen ogen
In Egypte gedaan heeft?
Jullie zijn door aanschouwen
Tot de erkenning gebracht
Dat de Eeuwige de God is
Er is geen andere dan Hij
Vanuit de hemel heeft Hij je
Zijn stem laten horen
Om je met strengheid op te voeden
En Zijn groot vuur
Liet Hij je op aarde zien
En Zijn woorden
Heb je midden uit dat vuur gehoord
Omdat Hij van je voorouders heeft gehouden
Heeft Hij Zijn keuze bepaald
Op hun nakomelingen
En heeft Hij je in eigen persoon
Door Zijn grote macht
Uit Egypte gevoerd
Om volken groter en machtiger
Dan jij bent
Voor je te verdrijven
Teneinde je te brengen naar hun land
Om dit jou te geven
Als erfgoed
Zoals nu gebeurt
Daarom moet je heden
Tot de erkenning komen
En het je ter harte nemen
Dat de Eeuwige de God is
In de hemel daar boven
Zowel als op aarde hier beneden
Niemand anders

Moge dit Wonder
Uit de hemel
En op aarde
Please Zijn best
Voor vrede gaan doen

Ik ben natuurlijk toch
Weer beneden gaan slierten
En vreet me vol aan koekjes
Banketletters, taartjes en pepernoten
Allemaal niet zo best
Maar ja, dat tafelkleed moet af
En met dit tempo
Zit ik nog wel een halfjaar
Te snoepen tussen de zoetigheid
Zeker niet zo best
Gisteren is uit mijn bloed gebleken
Beginnend diabetes
Oi va voi
Ik moet beter voor mezelf gaan zorgen
En niemand anders

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, oseh-shalom-storyPosted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Niet vergeten

Want jullie heeft de Eeuwige
Apart genomen
En jullie heeft Hij uit de ijzeroven
Uit Egypte gevoerd
Om voor Hem een volk
Als eigen bezit te zijn
Zoals dat heden het geval is
De Eeuwige is door jullie toedoen
Boos op mij geworden
En Hij bezwoer dat ik de Jordaan
Niet over mocht trekken
En dat ik niet
In het goede land mocht komen
Dat de Eeuwige, je God
Je als erfdeel geeft
Want ik moet in dit land sterven
Ik mag de Jordaan niet oversteken
Maar jullie mogen aan de overkant
Dat goede land wel in bezit nemen
Passen jullie dus op dat jullie het verbond
Met de Eeuwige, jullie God
Dat Hij met jullie heeft gesloten
Niet vergeten
En dat jullie voor jezelf een beeld
Een afbeelding van wat dan ook
Gaan maken
Wat de Eeuwige, je God
Je verboden heeft
Want de Eeuwige, je God
Is een verterend vuur
Een alles opeisende God
Als jullie kinderen
En kleinkinderen gekregen zult hebben
En al heel lang in het land gewoond
Zult hebben
En je zelf in het verderf stort
Door een afgodsbeeld te maken
In wat voor gestalte dan ook
En doet wat verkeerd is
In de ogen van de Eeuwige, je God
Waardoor je Hem krenkt
Dan roep ik reeds bij voorbaat
De hemel en de aarde als getuige
Tegen jullie op
Dat jullie zeker zullen verdwijnen
Uit het land dat jullie daar
Als jullie de Jordaan overgestoken zijn
In bezit zullen nemen
Lang zullen jullie daar niet leven
Want jullie zullen volkomen
Vernietigd worden
De Eeuwige zal jullie
Onder de volkeren verstrooien
En jullie zullen slechts
Klein in aantal overblijven
Onder de volken
Waarheen de Eeuwige jullie zal voeren
Daar zullen jullie goden dienen
Werk van mensenhanden
Van hout en steen
Die kunnen zich noch horen
Eten noch ruiken
Jullie zullen vandaar
Weer naar de Eeuwige, je God vragen
Dan zul je Hem ook vinden
Als je Hem met heel je hart
En heel je ziel zoekt
Als je in de verdrukking bent
En wanneer al deze dingen je overkomen zijn
Zul je in latere dagen
Tot de Eeuwige, je God
Terugkeren
En naar Zijn stem luisteren
Want een barmhartige God
Is de Eeuwige, je God
Hij zal je niet loslaten
En je niet in het verderf storten
Ook zal Hij het verbond met je voorouders
Niet vergeten
Dat Hij onder ede
Met hen heeft bevestigd

Je hoort de pijn in de stem van Moshé
Hij mag het prachtige land niet betreden
Hij, de trouwste van alle onderdanen
Die het voor het volk opnam bij de Eeuwige
En hij weet al
Dat het zooitje ongeregeld
Dat hij met de hulp van de Eeuwige
Uit Egypte voerde
Zich niet aan Zijn wetten zullen houden
Kleine troost
De Eeuwige zal het verbond
Met voorouders van de kinderen van Jisraël
Niet vergeten

Als ik ’s ochtends wakker word
Uurtje of half vijf
Dat is mijn natuurlijk ritme
Dan zoek ik meteen
De berichten uit het land van mijn hart
Elke ochtend is het huilen
De beelden verschrikkelijk
De gijzelaars nog steeds niet vrij
Er komen steeds meer details
Over de afschuwelijke aanslag
Op 7 oktober
Hoe de mensen verminkt, vermoord
Verkracht, verbrand
En gekidnapt werden
In de kibboetsiem
En op het dansfeest
En elke ochtend
Wens ik met heel mijn vurig hart
Dat de wereld hen niet zal vergeten

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, duizend-tranen-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Tot in het hart van de hemel

Die dag toen je daar
Vóór de Eeuwige, je God stond
Bij de Choréw
Terwijl de Eeuwige tot mij sprak:
Verzamel het volk voor Mij
Dan zal Ik ze Mijn geboden laten horen
Die ze zelf moeten leren
Om zolang ze op aarde leven
Ontzag voor Mij te hebben
En die ze ook aan hun kinderen moeten leren
Jullie kwamen naar voren
Jullie gingen aan de voet van de berg staan
De berg was één laaiend vuur
Tot in het hart van de hemel
Duisternis, wolken en nevel!
De Eeuwige sprak tot jullie
Van midden uit het vuur
Een klank van woorden hoorden jullie
Maar een gestalte hebben jullie niet waargenomen
Alleen maar een stem
Hij deelde jullie Zijn verbondswetten mee
Die Hij jullie opdroeg om na te komen
De ‘tien geboden’
Die Hij op twee stenen platen schreef
En mij heeft de Eeuwige toen bevolen
Jullie wetten en rechtsvoorschriften te leren
Opdat jullie die zouden nakomen
In het land dat jullie aan de overkant
In bezit gaan nemen
Jullie moeten erg goed op jezelf passen
Want jullie hebben toch
Helemaal niets van een gestalte gezien
Op de dag dat de Eeuwige
Met jullie op de Choréw
Midden uit het vuur gesproken heeft
Dat jullie niet in zonde vervallend
Voor jullie zelf een beeld maken
In de gestalte van wat voor afgodsbeeld ook
Een uitbeelding van man of vrouw
Een uitbeelding van wat voor dier op aarde
Een uitbeelding van een vogel
Van welke pluimage ook
Die langs de hemel vliegt
Een uitbeelding van wat er ook
Over de aarde kruipt
Of de uitbeelding van welke vis ook
Die zich in het water bevindt
Lager dan het aardoppervlak
En dat je je oog niet naar de hemel richt
En dat je als je dan de zon, de maan, of de sterren
Of welk hemellichaam ook ziet
Die de Eeuwige, je God
Alle volkeren onder heel de hemel heeft toebedeeld
Je dan laat verleiden
En je er in aanbidding voor neerwerpt
Om ze te dienen

Hier wordt het gebod
Geen afgodsbeelden
Of afbeeldingen
Te dienen of te maken
Nog eens herhaald
Moshé is hier begonnen
Met een korte samenvatting
Van de vier boeken Mozes
Die vooraf gingen

Ik heb een nieuwe vriendin gevonden
Tenminste daar lijkt het op
Maar het ligt gevoelig
Ze spreekt me aan als ik in de hal zit
Wachtend op de vrijwilliger
Die me naar de priklokatie brengt
Op een onmogelijke plek
Ze vraagt naar mijn Joodse achtergrond
Ze heeft namelijk zelf in Israël gewoond
Twee van haar vier kinderen
Wonen er nog
Ik krijg filmpjes en nog meer toestanden
Onder de ogen, zonder leesbril, gedrukt
Maar ik ben druk
Met me druk maken om het vervoer
Dat pas komt als ik ga bellen
Want vergeten
Tijdstip niet in orde in de agenda
En ik denk dat ik een teleurstelling voor haar zal zijn
Want ik ben verscheurd door deze oorlog
En zo en zo

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, leftists-don’t-make friends-easilyPosted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Een wijs en verstandig volk

Nu dan, Jisraël
Luister naar de wetten
En rechtsvoorschriften
Die ik jullie leer te volbrengen
Opdat jullie leven
Het land dat de Eeuwige, jullie God
Jullie geeft
Binnentrekken en in bezit nemen
Jullie mogen niets toevoegen
Aan hetgeen ik jullie gebied
En er niets van afnemen
Bij het nakomen van de geboden
Van de Eeuwige, jullie God
Die ik jullie vandaag voorleg
Met eigen ogen hebben jullie gezien
Wat de Eeuwige
Aan de Ba’al Pe’or gedaan heeft:
Dat de Eeuwige, je God
Iedereen die achter de Ba’al Pe’or aanliep
Uit je midden heeft vernietigd
Maar jullie die vastgehouden hebben
Aan de Eeuwige, jullie God
Jullie zijn vandaag allemaal in leven
Kijk, ik heb jullie wetten
En rechtsvoorschriften geleerd
Zoals de Eeuwige, mijn God
Me die heeft opgedragen
Om ze precies zo te volbrengen
In het land waar jullie binnentrekken
Om het in bezit te nemen
Letten jullie er dan op
En volbrengen jullie ze
Want daardoor zullen jullie
Als wijs en verstandig beschouwd worden
In de ogen van de volkeren
Die als ze al deze wetten zullen horen
Zullen zeggen:
Werkelijk dit grote volk is een wijs
En verstandig volk!
Bestaat er een ander groot volk
Bij wie God zo nabij is
Als de Eeuwige, onze God
Iedere keer als we hem aanroepen?
En bestaat er dan een ander groot volk
Dat zulke rechtvaardige wetten
En voorschriften heeft
Als deze hele leer
Die ik jullie heden voorleg?
Maar, pas op
En waak heel goed over jezelf
Dat je de dingen
Die je eigen ogen aanschouwd hebben
Niet zult vergeten
En dat ze nooit uit je gedachten zullen gaan
Zolang je leeft
En dat je ervoor zorgt
Dat je kinderen
En je kleinkinderen
Ze ook weten

Van de lippen van Moshé
Naar het oor
Van de kinderen van Jisraël
Moge zij
Een verstandig
En wijs volk zijn

Tegen mijn moeder klaag ik
Dat ik me zo benauwd
En opgesloten voel
In het huis waarin ik woon
De meeste mensen zijn ziek
Oud of gebrekkig
Als ik ’s ochtends aan mijn tafelkleed werk
Tijdens het koffie-uurtje
Hoor ik de verhalen
Altijd hetzelfde
De ruzies
Die ik al honderd keer gehoord heb
Ze gaan nooit ergens heen
Maken weinig mee
Ik luister er naar
En word betrokken bij hun bonjes
Hun plannen
Die nooit helemaal van de grond komen
En als supervrijwilliger
Word me gevraagd die op te lossen
Maar ook ik ben niet gezond
En nu benauwt het me
Hoe klein de wereld is
Morgen corona-vaccinatie halen
Joepie!
Een uitje

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, the-world-is-my-oyster

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Alle strijdbare mannen

Aan Machier gaf ik Gil’ad
En aan de Reoewénieten en de Gadieten
Gaf ik van Gil’ad tot de beek Arnon
Het midden van het dal
En het grensgebied tot aan de beek Jabbok
Het gebied van de zonen van ‘Ammon
Ook de ‘Arawah
En de Jordaan met het grensgebied
Vanaf Kinnereth
Tot aan de zee van de ‘Arawah
De Zoutzee
Aan de voet van de hellingen
Van de Pisgah oostwaarts
In die tijd heb ik jullie
Het volgende bevel gegeven:
Nu de Eeuwige, jullie God
Jullie dit land geeft
Om er bezit van te nemen
Moeten jullie als stoottroepen uittrekken
Voor jullie broeders
De kinderen van Jisraël
Alle strijdbare mannen
Alleen jullie vrouwen, jullie kinderen
En jullie vee
Ik weet dat jullie veel kudden hebben
Mogen blijven wonen in de steden
Die ik jullie gegeven heb
Pas als de Eeuwige jullie broeders
Rust zal hebben gegeven
Evenals jullie
En ook zij het land in bezit
Zullen hebben genomen
Dat de Eeuwige, jullie God
Hun geeft
Aan de andere kant van de Jordaan
Dan mogen jullie terugkeren
Ieder naar zijn erfgoed
Dat ik jullie heb toegewezen
En Jehoshoea’ gaf ik
Toen het volgende bevel:
Je hebt het met eigen ogen gezien
Al wat de Eeuwige, jullie God
Met die twee koningen gedaan heeft
Zo zal de Eeuwige
Met al die koninkrijken doen
Waar je daar aan de overkant heen trekt
Jullie moeten niet bang voor ze zijn
Want de Eeuwige jullie God
Hij is het die voor jullie strijdt
In die tijd smeekte ik tot de Eeuwige:
Mijn Heer, Eeuwige God
U hebt Uw dienaar eerst een begin
Van inzicht gegeven
Van Uw grootheid
En van Uw sterke hand
Inderdaad, zou er een macht in de hemel
Of op aarde zijn die zulke werken
En zulke machtige daden
Als de Uwe zou kunnen verrichten?
Laat me toch oversteken
En dat mooie land zien
Dat aan de overkant van de Jordaan ligt
Dat mooie bergland
En de Libanon
Maar om jullie
Bleef de Eeuwige boos op mij
En luisterde niet naar mij
En de Eeuwige zei tegen mij:
Genoeg, je moet hierover
Niet meer met Mij spreken!
Bestijg de top van de Pisgah
Wend je blik naar het westen
Het noorden
Het zuiden
En het oosten
Je mag het met eigen ogen aanschouwen
Maar… deze Jordaan overtrekken
Mag je niet
Geef Jehoshoea’ instructies
Sterk hem en bemoedig hem
Want hij zal aan de spits
Van dit volk oversteken
En zal ze het land
Dat jij mag zien
Als erfgoed toebedelen
We bleven toen
In het dal tegenover Beth Pe’or

Moshé, de trouwste
Meest toegewijde
Meest nederige
Van alle mannen
Mag het beloofde land wel zien
Maar er niet zijn
Verdrietig

Vandaag is een dag met een gaatje
Zoals mijn omaatje het zou noemen
Ik was veel te vroeg wakker
De buurvrouw ook
Om halfzes hingen we al aan onze sigaret
Over het balkon te kletsen
De vuilniszak met al die kledderzooi
Waar ik kippensoep van heb gemaakt
Knalde om
Alles over de vloer
Dus ook nog dweilen
En het blijft maar regenen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, chagrijnig-storyPosted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Hoge muren met poorten en grendels

We veranderden van richting
En trokken noordwaarts
In de richting van Bashan
‘Og, de koning van Bashan
Trok tegen ons op
Hij met heel zijn strijdmacht
Om bij Edr’ie de strijd aan te binden
Maar de Eeuwige zei mij:
Wees niet bang voor hem
Want Ik geef hem
En heel zijn strijdmacht
En heel zijn land aan jullie over
En jullie zullen met hem net zo doen
Als jullie met Sichon
De Emorietische koning
Die in Cheshbon woonde
Gedaan hebben
Zo gaf de Eeuwige, onze God
Ons ook ‘Og, de koning van Bashan
Met heel zijn krijgsmacht in handen
En we versloegen hem
Tot we niemand overlieten
In diezelfde tijd veroverden we
Al zijn steden
Er was niet één vesting
Die we niet van hen afnamen
Zestig steden
Heel de streek Argow
Het koninkrijk van ‘Og in Bashan
Dat waren allemaal versterkte steden
Met hoge muren met poorten en grendels
Niet eens meegerekend
De zeer vele open steden
We verklaarden hen tot bangoed
Zoals we bij Sichon, de koning van Cheshbon
Hadden gedaan
De ban leggend op iedere stad
Met mannen, vrouwen en kinderen
Al het vee en de buit in de steden
Plunderden we voor onszelf
Zo onttrokken we in die tijd
Uit de macht van de twee Emorietische koningen
Het land dat in het Transjordaanse ligt
Van het stroomgebied van de Arnon
Tot aan de Chermon
De Sidoniërs noemden de Chermon Sirjon
Pantser
En de Emorieten noemden hem Senier
Sneeuwberg
Alle steden van de hoogvlakte
Heel Gil’ad
En heel Bashan
Tot Salega en Edre’ie
De steden van het koninkrijk van ‘Og
In Bashan
Alleen maar ‘Og, de koning van Bashan
Was overgebleven van de rest van de reuzen
Ja zijn ijzeren bed staat immers in Rabba
De hoofdstad van de Ammonieten
Negen el lang en vier el breed
Volgens de el van armslengte
Dat land namen we toentertijd in bezit
Van ’Aro’ér
Dat aan de beek Arnon ligt
En de helft van het bergland van Gil’ad
Met z’n steden gaf ik aan de Reoewénieten
En de Gadieten
En de rest van Gil’ad en heel Bashan
Het koninkrijk van ‘Og
Heb ik aan de halve stam Menashé gegeven
De hele streek Argow
Dat tot het geheel van Bashan behoort
Dat werd, vroeger, land van de reuzen genoemd
Jaier, zoon van Menashé
Nam de hele streek van Argow
Tot het gebied van de Geshoerieten
En de Ma’achatieten
En hij noemde die
Dat is dus Bashan
Naar zijn eigen naam:
Dorpen van Jaier
Zo is het tot vandaag de dag

De overwinningen worden nog eens verteld
Tot en met de maten van het bed
Van ’Og, de reus
In deze tijd nu de oorlog tussen Israël en Hamas
Nog steeds in volle gang is
Is het bijna niet te doen
Deze stukken uit de Torah voor te lezen
Het leed en de ellende zo dichtbij
Het doet mijn hart pijn

Het is zondag
Er staat een grote pan kippensoep op het vuur
Voor een zieke buurvrouw
Die maar niet beter wordt
Maar ik weet niet zeker
Of ik een pannetje durf te brengen
Ze zou een coronatest doen
En ik weet niet wat het resultaat is

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, jiddische-penicilline-story

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment