Category Archives: @Work

Offers voor de Eeuwige

En de opzichters uit de kinderen van Jisraël Die de slavendrijvers van Far’o over hen hadden aangesteld Werden geslagen terwijl hun gezegd werd: Waarom hebben jullie de vastgestelde taak Niet klaargekregen als voorheen Noch gister noch vandaag De opzichters uit … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Laat Mijn volk gaan

Daarna kwamen Moshé en Aharon En zeiden tegen Far’o: Zo zegt de Eeuwige, de God van Jisraël: Laat Mijn volk gaan Opdat ze voor Mij een feest vieren in de woestijn Far’o zei: Wie is de Eeuwige Naar wiens stem … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Haar Jeruzalem

In antwoord op God zei Moshé: Misschien zullen ze me niet geloven En niet naar mijn stem luisteren Zullen ze zeggen; De Eeuwige is je niet verschenen Toen zei de Eeuwige tegen hem: Wat heb je daar in je hand? … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ik ben die Ik zal zijn

Moshé zei tegen God: Wie ben ík Dat ik naar Far’o zou gaan En dat ík de kinderen van Jisraël uit Egypte zou voeren? En Hij zei: Ik zal bij je zijn En dit zal het teken zijn Dat Ik … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vreemdeling

Tsipporah kreeg een zoon En Moshé noemde hem Gershom Want, zei hij Ik ben een ‘ger’ vreemdeling geworden In een mij vreemd land In deze lange tussentijd was de koning van Egypte gestorven De kinderen van Jisraël zuchtten onder de … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Door hemelse ogen bekeken

Na verloop van tijd toen Moshé volwassen was geworden En eens naar buiten ging naar zijn broeders En naar hun dwangarbeid keek Zag hij een Egyptische man Een Hebreeuwse man slaan Eén van zijn broeders Hij keerde zich naar alle … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Mozeskriebel

Een man uit het gezin van Levie Ging trouwen met een dochter van Levie De vrouw werd zwanger En kreeg een zoon Ze merkte dat hij zoet was Daarom kon ze hem drie maanden verbergen Maar toen kon ze hem … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Onderdrukking

Hoe meer ze het volk van Jisraël onderdrukten Des te meer vermeerderde het zich En des te meer breidde het zich uit Zodat men een afkeer Van de kinderen van Jisraël kreeg En des te meer de Egyptenaren De kinderen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Shemoth

Dit zijn de namen van de zonen van Jisraël Die naar Egypte kwamen Met Ja’akov waren ze gekomen Ieder met zijn huisgezin Reoewén, Shim’on, Levie en Jehoedah Jissachar, Zewoeloen en Benjamin Dan en Naftalie, Gad en Asher Alle directe afstammelingen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Witte Nacht

Toen de broers van Joséf Zich er rekenschap van gaven Dat hun vader gestorven was Zeiden ze: Misschien zal Joséf ons vijandig gezind worden En gaat hij ons al het kwaad Dat wij hem hebben aangedaan vergelden Dus gaven ze … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment