Category Archives: @Work

Man met verschrompelde rechter hand

En de kinderen van Jisraël Riepen tot de Eeuwige En de Eeuwige liet voor hen Een verlosser opstaan Ehud, de zoon van Gera De Benjamiet Een man met een verschrompelde Rechter hand En de kinderen van Jisraël Stuurden hem Met … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

In handen van plunderaars

En de kinderen van Jisraël Deden wat kwaad was In de ogen van de Eeuwige En ze dienden afgoden En ze verlieten de God van hun voorvaderen Die hen uit het land van Egypte had gevoerd En ze gingen achter … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Boodschap van de Eeuwige

En een boodschapper van de Eeuwige Ging omhoog van Gilgal naar Bochim En zei (in de naam van de Eeuwige): Ik zal je uit Egypte voeren En Ik heb je gebracht naar het land Dat Ik aan jullie voorvaderen heb … Continue reading

Posted in @Work, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Geef me een zegening

En Judah ging naar de Kanaänieten Die in Hebron woonden De naam van Hebron Was voorheen Kirjath Arba En zij versloegen Sheshai, Achiman en Talmai En van daar ging hij naar De inwoners van Debir De naam van Debir was … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Jaloerse God

En het volk antwoordde en zei: God verhoede Dat we de Eeuwige zouden verlaten Om andere goden te dienen Want de Eeuwige, onze GodHeeft onze vaders uit Egypte geleid Uit het huis van slavernij En grote wonderen verricht Voor onze … Continue reading

Posted in @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Waar je van eet

En Joshua verzamelde alle stammen Van Jisraël te Schem En hij riep de oudsten van Jisraël En hun hoofden Hun rechters En hun ambtenaren bijeen En zij stelden zich op voor God En Joshua zei tegen het hele volk: Dit … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Kom niet in opstand

En de kinderen van Jisraël stuurden Naar de kinderen van Ruben En de kinderen van Gad En naar half de stam van Menashe Naar het land van Gilead Pinchas, de zoon van Eleazar, de priester En met hem tien vorsten … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Alles kwam tot stand

En aan de kinderen van Gershon Van de families van de Levieten Werd van de halve stam van Menashe De vluchtstad voor de moordenaar gegeven Golan in Bashan En het omringend open land En Beështerah Met het omringende open land … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Einde verdelen van het land

En het zevende lot kwam tevoorschijn Voor de stam van de kinderen van Dan Volgens hun families De grens van hun erfdeel was Tzorah, Eshtaol en Ier Shemesh En Sha’albin, Ajalon en Ithlah En Elon, Thimnatah en ‘Ekron En Eltekeh, … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Te groot voor hen

En het tweede lot viel aan Simeon Voor de stam van de kinderen van Simeon Volgens hun families En hun erfdeel was te midden Van de kinderen van Juda En zij hadden in hun erfdeel Beer Sheba, Sheba en Moladah … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment