Category Archives: @Work

Neig me het oor

De Eeuwige had een ontmoeting Met Bil’am En Hij legde hem Het woord in de mond Hij zei: Keer terug naar Balak En zo moet je spreken Toen hij bij hem kwam Stond hij nog bij zijn In-vlammen-opgaand offer Met … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

In het grensgebied

De engel van de Eeuwige Zei tegen Bil’am: Waarom heb je je ezelin Driemaal geslagen? Ik was er immers Op uitgetrokken Om je tegen te werken Want de reis tegen Mijn wil Leidt tot ondergang De ezelin zag Mij wel … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Ben ik niet uw ezelin

Ze kwamen bij Bil’am En zeiden hem: Zo spreekt Balak Zoon van Tsippor: Laat u toch niet weerhouden Naar mij toe te komen Ik zal u buitengewone Eerbewijzen geven En alles wat u maar Tegen mij zult zeggen Zal ik … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Slang van leven

Toen de Kena’aniet De koning van ‘Arad Die in de Negev Het zuiderland woonde Had vernomen Dat Jisraël in aantocht was Langs de weg van Ahtariem Voerde hij oorlog Met Jisraël En maakte onder hen gevangenen Daarop legde Jisraël De … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Koninklijke weg

Vanuit Kadesh zond Moshé Boden naar de koning van Edom Zo zegt uw broeder Jisraël: U kent alle moeilijkheden Die ons overkomen zijn Onze voorouders waren Naar Egypte getrokken En wij woonden Vele jaren in Egypte De Egyptenaren behandelden ons … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Water der rebellie

De kinderen van Jisraël Heel de gemeenschap Kwamen in de eerste maand Naar de woestijn Tsin En het volk bleef daar in Kadésh Daar stierf Mirjam Daar werd ze ook begraven Er was geen water Voor de gemeenschap En men … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Volkomen rode koe

De Eeuwige sprak tot Moshé En tot Aharon: Dit is de wet van de Thorah Die de Eeuwige uitvaardigde Hij zei: Draag de kinderen van Jisraël op Dat ze je een volkomen Rode koe brengen Zonder gebrek Waarop nog geen … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

Hij had bloesem voortgebracht

Aharon keerde terug naar Moshé Bij de ingang Van de tent-der-samenkomsten De sterfte was Tot stilstand gebracht De Eeuwige sprak tot Moshé: Bespreek het Met de kinderen van Jisraël En neem van hen Voor ieder van hun stamhuizen Een staf … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Om God voor jullie te zijn

Eens Toen de kinderen van Jisraël In de woestijn waren Trof men een man aan Die op de Shabbat-dag Aan het hout sprokkelen was Zij die hem Bij het hout sprokkelen aantroffen Brachten hem voor Moshé en Aharon En voor … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Leave a comment

Familie voor familie

Toen het volk het liet voor komen Alsof men zich te beklagen had Hetgeen door de Eeuwige Slecht werd opgenomen En de Eeuwige dit hoorde Ontstak Hij in laaiende woede En een vuur van de Eeuwige Brak onder hen uit … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment