Category Archives: @Work

Vertel het jullie kinderen en kleinkinderen

De Eeuwige zei tegen Moshé: Verschijn voor Far’o Want daarom heb Ik de kwade ingeving Van zijn hart het zwaarst doen wegen Om Mijn wondertekens in zijn rijk te verrichten En ook Opdat ieder van jullie ten aanhoren van jullie … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Slechte ingeving van het hart

Wie onder de hovelingen van Far’o ontzag had Voor het woord van de Eeuwige Liet zijn slaven en vee een toevlucht zoeken in de huizen Maar wie geen aandacht schonk aan het woord van de Eeuwige Liet zijn slaven en … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kont tegen de krib

De Eeuwige zei tegen Moshé: Ga naar Far’o en spreek tot hem: Zo zegt de Eeuwige De God der Hebreën: Laat mijn volk heengaan Dat het Mij diene Want als u weigert het te laten gaan En het nog langer … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Een vinger Gods

De beeldschriftkundigen zeiden tegen Far’o: Een vinger Gods is het En toch bleef Far’o sterk in zijn voornemens En luisterde niet naar hen Zoals de Eeuwige voorspeld had De Eeuwige zei tegen Moshé: Sta morgenochtend vroeg op En wacht Far’o … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Intiem close

De Eeuwige zei tegen Moshé Zeg tegen Aharon: Strek je handen met de staf uit Over de stromen De rivieren En de meren En laat de kikvorsen over het land Naar boven komen En Aharon strekt zijn hand uit over … Continue reading

Posted in @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Rivier van bloed

Zo spreekt de Eeuwige: Hierdoor zult u weten dat Ik de Eeuwige ben Zie, Ik sla met de staf Die Ik in mijn hand heb op het water in de Nijl En het zal veranderen in bloed De vissen in … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Dit is mijn huis

Hierop zei de Eeuwige tegen Moshé: Nu zul je zien wat Ik Far’o zal aandoen Want door sterke hand zal hij ze laten heengaan En met sterke hand zal hij ze uit zijn land verdrijven God sprak tot Moshé en … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Offers voor de Eeuwige

En de opzichters uit de kinderen van Jisraël Die de slavendrijvers van Far’o over hen hadden aangesteld Werden geslagen terwijl hun gezegd werd: Waarom hebben jullie de vastgestelde taak Niet klaargekregen als voorheen Noch gister noch vandaag De opzichters uit … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Laat Mijn volk gaan

Daarna kwamen Moshé en Aharon En zeiden tegen Far’o: Zo zegt de Eeuwige, de God van Jisraël: Laat Mijn volk gaan Opdat ze voor Mij een feest vieren in de woestijn Far’o zei: Wie is de Eeuwige Naar wiens stem … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Haar Jeruzalem

In antwoord op God zei Moshé: Misschien zullen ze me niet geloven En niet naar mijn stem luisteren Zullen ze zeggen; De Eeuwige is je niet verschenen Toen zei de Eeuwige tegen hem: Wat heb je daar in je hand? … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment