Category Archives: Thuis

Met vuur

En de mannen van Efraïm Verzamelden zich En trokken naar het noorden En ze zeiden tegen Jephtah: Waarom trok je voorbij Om tegen de kinderen van Ammon te vechten En riep je ons niet om met je mee te gaan? … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Machtig man van moed

Nu was Jephtah, de Gileadiet Een machtig man van moed En hij was de zoon Van een vrouw van lichte zeden Gilead verwekte Jephtah En Gilead’s vrouw baarde hem zonen En de zonen van zijn vrouw groeiden op En verdreven … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Kom en schuil in mijn schaduw

Toen zeiden alle bomen Tegen de doornstruik: Kom jij, en regeer over ons En de doornstruik zei tegen de bomen: Als jullie me werkelijk tot jullie koning zalven Kom dan en schuil in mijn schaduw Maar zo niet Laat dan … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Lege kruiken met fakkels

Toen nu Gideon het verhaal Van de droom hoorde En de interpretatie Boog hij zich neer En hij keerde terug Naar het kamp van Jisraël En zei: Sta op Want de Eeuwige heeft Het kamp van Midian In jullie handen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Zwaard van Gideon

En Jerubbaäl Die Gideon is Stond vroeg op En ook al het volk dat met hem was En ze legerden zich naast Ein Harod En het leger van Midian Was noordelijk van hem Bij Gibeath (heuvel van) Moreh In het … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Waar je van eet

En Joshua verzamelde alle stammen Van Jisraël te Schem En hij riep de oudsten van Jisraël En hun hoofden Hun rechters En hun ambtenaren bijeen En zij stelden zich op voor God En Joshua zei tegen het hele volk: Dit … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

In de oren van de ouderen

En de Eeuwige sprak tot Joshua en zei: Spreek tot de kinderen van Jisraël en zeg: Bereid jullie steden van toevlucht voor Waar Ik met jullie over heb gesproken via Moshé Waar een moordenaar Die iemand onopzettelijk In onwetendheid doodt … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Eerwaardige dienaren

En het lot van de kinderen van Jospeh Liep uit van de Jordaan bij Jericho Naar het water van Jericho in het oosten Naar de woestijn die omhoog gaat bij Jericho Naar de berg Beth El En het liep van … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Geen genade

Maar van alle steden Die in hun kracht stonden Verbrandde Jisraël er geen Behalve Hazor verbrandde Joshua En al de buit van deze steden En het vee Namen de kinderen van Jisraël Als vangst voor zichzelf Maar elk mens sloegen … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Beschermende armen

Omtrent Gad zei hij: Geprezen Hij die Gad ruimte verschaft Als een leeuwin vlijt hij zich neer En verscheurt arm zowel als schedel Hij voorziet zichzelf van het allereerste Want daar in het transjordaanse Licht het hem Door de wetgever … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment