Category Archives: Thuis

Tussen de een en de ander

Moshé vervolgt: In antwoord hierop zeiden jullie mij: Wat u van plan bent te doen Is een goed voorstel Ik nam de door jullie aangewezen stamhoofden over Wijze goed bekend staande mannen En stelde ze als hoofdleiders over jullie aan … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Leave a comment

Volkomen rode koe

De Eeuwige sprak tot Moshé En tot Aharon: Dit is de wet van de Thorah Die de Eeuwige uitvaardigde Hij zei: Draag de kinderen van Jisraël op Dat ze je een volkomen Rode koe brengen Zonder gebrek Waarop nog geen … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vuurpannen van de zondaren

De Eeuwige sprak tot Moshé: Zeg tegen El’azar Zoon van Aharon De priester Dat hij de vuurpannen Uit het vuur moet weghalen Want die hebben wijding gekregen Werp het vuur er uit Makken jullie van deze vuurpannen Van de zondaren … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Die alle levende wezens kent

En Korach bracht De hele gemeenschap Tegen hen bijeen Bij de ingang Van de tent-der-samenkomsten Toen verscheen De glorie van de Eeuwige Aan heel de gemeenschap En de Eeuwige sprak Tot Moshé en tot Aharon: Houden jullie je verre Van … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Stam der afstammelingen

Het was in het tweede jaar In de tweede maand Op de twintigste van de maand Dat de wolk boven de ‘Woning’ Van het getuigenis Omhoogtrok Toen trokken de kinderen van Jisraël op Volgens hun routeformaties Uit de woestijn Sinai … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Dichtbij het Heiligdom

Stel dan de Levieten in dienst van Aharon En zijn zonen En maak met hen Een zijwaartse beweging Voor de Eeuwige Zo moet je de Levieten afzonderen Midden uit de kinderen van Jisraël En zo zullen de Levieten Mij toebehoren … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Zo sprak Hij tot hem

Op de twaalfde dag De vorst van de afstammelingen van Naftalie Achiera’ Zoon van ‘Ejnan Zijn offergave bestond uit Een zilveren schotel Met het gewicht van Honderddertig shekel Een zilveren sprenkelbekken Van zeventig shekel Naar de shekel van het heiligdom … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Als herinnering

De Eeuwige sprak tot Moshé: Geef de kinderen van Jisraël bevel Dat zij wegsturen uit het legeringskamp Iedere door de huidziekte Tsara’ath-aangetaste Iedere lijder aan uitvloed En ieder die zich aan een lijk verontreinigd heeft Zowel mannen als vrouwen moeten … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Aan de zonzijde

Tot Merarie behoorde de familie der Machlieten En de familie der Moeshieten Dat zijn de families van de Merarieten De telling ervan Naar het ingeschreven aantal van allen Van het mannelijk geslacht Van een maand en daarboven Bedroeg zesduizendtweehonderd Het … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Rondom de Woning

De Eeuwige sprak tot Moshé In de woestijn Sinai: Tel de nakomelingen van Levie Volgens hun stamhuizen Naar hun families Allen van het mannelijke geslacht Van één maand en daarboven Moet je tellen En Moshé telde hen Op bevel van … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment