Category Archives: Own Art

Laat er dauw zijn

En de mannen van de stad Zeiden tegen Joash: Breng je zoon naar buiten Zodat hij sterft Want hij heeft het altaar van Baäl afgebroken En omdat hij de Asherah heeft omgehakt Die er naast stond En Joash zei tegen … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Van aangezicht tot aangezicht

Gideon had het vlees en de ongezuurde koeken op de rots gelegd en de bouillon uitgegoten En de engel van de Eeuwige Stak het eind van de staf uit Die hij in zijn hand had En raakte het vlees aan … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Onder de eik in Ofra

En de engel van de Eeuwige kwam En zat onder een de eik Die in Ofra was Die van Joash, de Aviëzriet was En zijn zoon Gideon Was tarwe aan het uitkloppen In de wijnpers Om te kunnen vluchten voor … Continue reading

Posted in @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Als de zon

Het lied van Devorah en Barak vervolgt: Waarom zit je tussen de grenzen Om het geblaat van de kudden te horen? Bij de afdelingen van Reuven Zijn er grote zoektochten van het hart Gilead blijft aan de overkant van de … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Als een moeder in Jisraël

Toen zongen op die dag Devorah en Barak, de zoon van Avinoam Ze zeiden: Wanneer er bressen geslagen worden in Jisraël Wanneer het volk zich gewillig aanbiedt Loof de Eeuwige Hoor, Oh koningen Geef gehoor, Oh vorsten Ik, voor de … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Is hier een man

En ze vertelden Sisera Dat Barak, de zoon van Avinoam Naar de berg Tabor was gegaan En Sisera verzamelde al zijn strijdwagens Negenhonderd ijzeren strijdwagens En al het volk dat bij hem was Van Charosheth Goiim Tot aan de beek … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Profetes onder de palmboom

En de kinderen van Jisraël Bleven doen Wat slecht was In de ogen van de Eeuwige En Ehud was dood En de Eeuwige leverde hen uit In de hand van Jabin De koning van Kanaän Die in Chatzor regeerde En … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Man met verschrompelde rechter hand

En de kinderen van Jisraël Riepen tot de Eeuwige En de Eeuwige liet voor hen Een verlosser opstaan Ehud, de zoon van Gera De Benjamiet Een man met een verschrompelde Rechter hand En de kinderen van Jisraël Stuurden hem Met … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Ze vergaten de Eeuwige

Dit zijn nu de volken Die de Eeuwige over liet Om via hen Jisraël te testen Al diegenen die al de oorlogen Van Kanaän niet kenden Enkel dat alle generaties Van de kinderen van Jisraël Zouden weten Hoe ze oorlog … Continue reading

Posted in @home, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

In handen van plunderaars

En de kinderen van Jisraël Deden wat kwaad was In de ogen van de Eeuwige En ze dienden afgoden En ze verlieten de God van hun voorvaderen Die hen uit het land van Egypte had gevoerd En ze gingen achter … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment