Category Archives: Own Art

Levend water

Wie een lijk Van welk mens ook aanraakt Zal zeven dagen onrein zijn Hij zal zich daarmee Van onreinheid laten bevrijden Op de derde dag En op de zevende dag Dan is hij rein Maar laat hij zich van Zijn … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Volkomen rode koe

De Eeuwige sprak tot Moshé En tot Aharon: Dit is de wet van de Thorah Die de Eeuwige uitvaardigde Hij zei: Draag de kinderen van Jisraël op Dat ze je een volkomen Rode koe brengen Zonder gebrek Waarop nog geen … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , | Leave a comment

Met zout bekrachtigd

De Eeuwige spreekt met Aharon: Maar de eerstgeborene Bij de runderen Of bij de schapen Of bij de geiten Moet je niet vrijkopen Die zijn gewijd Het bloed ervan Moet je tegen het altaar spatten En hun vet moet je … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Als een geschenk

De Eeuwige sprak tot Aharon: Jij en je zonen En met jou De familie van je vader Dragen de verantwoordelijkheid Voor wat verkeerd gaat In het Heiligdom En jij En met jou je zonen Dragen de verantwoordelijkheid Voor wat verkeerd … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Hij had bloesem voortgebracht

Aharon keerde terug naar Moshé Bij de ingang Van de tent-der-samenkomsten De sterfte was Tot stilstand gebracht De Eeuwige sprak tot Moshé: Bespreek het Met de kinderen van Jisraël En neem van hen Voor ieder van hun stamhuizen Een staf … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Vuurpannen van de zondaren

De Eeuwige sprak tot Moshé: Zeg tegen El’azar Zoon van Aharon De priester Dat hij de vuurpannen Uit het vuur moet weghalen Want die hebben wijding gekregen Werp het vuur er uit Makken jullie van deze vuurpannen Van de zondaren … Continue reading

Posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Die alle levende wezens kent

En Korach bracht De hele gemeenschap Tegen hen bijeen Bij de ingang Van de tent-der-samenkomsten Toen verscheen De glorie van de Eeuwige Aan heel de gemeenschap En de Eeuwige sprak Tot Moshé en tot Aharon: Houden jullie je verre Van … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Is het te weinig

Korach zoon van Jitshar Zoon van Kehath Zoon van Levie Nam het initiatief En met Dathan En Awieram Zonen van Èlieaw En On Zoon van Peleth Afstammelingen van Reoewén Namen zij stelling Tegen Moshé Met tweehonderdvijftig mannen Uit de kinderen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Om God voor jullie te zijn

Eens Toen de kinderen van Jisraël In de woestijn waren Trof men een man aan Die op de Shabbat-dag Aan het hout sprokkelen was Zij die hem Bij het hout sprokkelen aantroffen Brachten hem voor Moshé en Aharon En voor … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Leave a comment

Eerste van het deeg

De Eeuwige sprak tot Moshé: Spreek tot de kinderen van Jisraël En zeg hun: Als jullie in het land zijn gekomen Waarheen Ik jullie breng En als jullie dan eten van het brood Dat het land voortbrengt Dan moeten jullie … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment