Category Archives: Own Art

Omliggend open land

En aan de kinderen van Aäron, de priester Gaven ze de vluchtstad voor de moordenaar, Hebron En het omliggende open land En Libnah en het omliggende open land En Jattir met het omliggende open land En Eshtemoa met het omliggende … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | 2 Comments

Geef ons steden om in te wonen

En de hoofden van de huizen van de Levieten Naderden Eleazar, de priester En Joshua, de zoon van Nun En de hoofden van de huizen van de stammen Van de kinderen van Jisraël En ze spraken tot hen in Shiloh … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

In de oren van de ouderen

En de Eeuwige sprak tot Joshua en zei: Spreek tot de kinderen van Jisraël en zeg: Bereid jullie steden van toevlucht voor Waar Ik met jullie over heb gesproken via Moshé Waar een moordenaar Die iemand onopzettelijk In onwetendheid doodt … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Einde verdelen van het land

En het zevende lot kwam tevoorschijn Voor de stam van de kinderen van Dan Volgens hun families De grens van hun erfdeel was Tzorah, Eshtaol en Ier Shemesh En Sha’albin, Ajalon en Ithlah En Elon, Thimnatah en ‘Ekron En Eltekeh, … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Het lot werd beschikt

Het zesde lot werd beschikt Voor de kinderen van Naftali Volgens hun families En hun grens liep van Chelef Van Elon Beza’anim en Adami Nekeb en Javneel tot Lakum En hun uitgangen waren bij de Jordaan En de grens draaide … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | 2 Comments

Vestingstad van de rots

Het vierde lot kwam uit voor Issachar Voor de kinderen van Issachar Volgens hun families En hun grens was Jizreël, Cesulloth en Shunem En Chafaraim, Shion en Anacharath En Rabbith, Kishion en Ebetz En Remeth, Ein Ganim, Ein Chaddah en … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Te groot voor hen

En het tweede lot viel aan Simeon Voor de stam van de kinderen van Simeon Volgens hun families En hun erfdeel was te midden Van de kinderen van Juda En zij hadden in hun erfdeel Beer Sheba, Sheba en Moladah … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Vallei van de reuzen

Het lot van de stam Van de kinderen van Benjamin Werd verdeeld volgens hun families En de grens van hun lot ging Tussen de kinderen van Judah En de kinderen van Joseph door En hun grens aan de noordkant Was … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Sta op en bewandel het land

En de gehele gemeente van de kinderen van de Jisraël kwamen samen bij Shiloh En zette daar de Tent van de samenkomsten op En het land was voor hen bewerkt En er bleven onder de kinderen van Jisraël Zeven stammen … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Talrijk volk

Zuidelijk was van Efraïm En noordelijk was van Manashe En de zee was de grens En ze ontmoetten elkaar in Asher in het noorden En in Issachar in het oosten En Menashe had in Issachar en in Asher: Beth Shean … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment