Category Archives: Own Art

Als de zon

Het lied van Devorah en Barak vervolgt: Waarom zit je tussen de grenzen Om het geblaat van de kudden te horen? Bij de afdelingen van Reuven Zijn er grote zoektochten van het hart Gilead blijft aan de overkant van de … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Als een moeder in Jisraël

Toen zongen op die dag Devorah en Barak, de zoon van Avinoam Ze zeiden: Wanneer er bressen geslagen worden in Jisraël Wanneer het volk zich gewillig aanbiedt Loof de Eeuwige Hoor, Oh koningen Geef gehoor, Oh vorsten Ik, voor de … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Is hier een man

En ze vertelden Sisera Dat Barak, de zoon van Avinoam Naar de berg Tabor was gegaan En Sisera verzamelde al zijn strijdwagens Negenhonderd ijzeren strijdwagens En al het volk dat bij hem was Van Charosheth Goiim Tot aan de beek … Continue reading

Posted in @home, Buikdanseres, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Profetes onder de palmboom

En de kinderen van Jisraël Bleven doen Wat slecht was In de ogen van de Eeuwige En Ehud was dood En de Eeuwige leverde hen uit In de hand van Jabin De koning van Kanaän Die in Chatzor regeerde En … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Man met verschrompelde rechter hand

En de kinderen van Jisraël Riepen tot de Eeuwige En de Eeuwige liet voor hen Een verlosser opstaan Ehud, de zoon van Gera De Benjamiet Een man met een verschrompelde Rechter hand En de kinderen van Jisraël Stuurden hem Met … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Ze vergaten de Eeuwige

Dit zijn nu de volken Die de Eeuwige over liet Om via hen Jisraël te testen Al diegenen die al de oorlogen Van Kanaän niet kenden Enkel dat alle generaties Van de kinderen van Jisraël Zouden weten Hoe ze oorlog … Continue reading

Posted in @home, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

In handen van plunderaars

En de kinderen van Jisraël Deden wat kwaad was In de ogen van de Eeuwige En ze dienden afgoden En ze verlieten de God van hun voorvaderen Die hen uit het land van Egypte had gevoerd En ze gingen achter … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Boodschap van de Eeuwige

En een boodschapper van de Eeuwige Ging omhoog van Gilgal naar Bochim En zei (in de naam van de Eeuwige): Ik zal je uit Egypte voeren En Ik heb je gebracht naar het land Dat Ik aan jullie voorvaderen heb … Continue reading

Posted in @Work, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

De Eeuwige was met hen

En het huis van Joseph Ging ook naar Beth El En de Eeuwige was met hen En het huis van Joseph Liet Beth El bespioneren Nu was de naam van de stad Voorheen Luz En de spionnen zagen een man … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Geef me een zegening

En Judah ging naar de Kanaänieten Die in Hebron woonden De naam van Hebron Was voorheen Kirjath Arba En zij versloegen Sheshai, Achiman en Talmai En van daar ging hij naar De inwoners van Debir De naam van Debir was … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment