Category Archives: Mooie Denkende Vriendin

Dichtbij haar en de Torah

En we herinneren ons Moshé En de tien geboden En we praten over God En zijn aangezicht Dat je niet mag zien We studeren de hele nacht door Nou ja Orthodoxe mannen Want vrouwen doen dat niet Maar mijn mooie … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Profetes onder de palmboom

En de kinderen van Jisraël Bleven doen Wat slecht was In de ogen van de Eeuwige En Ehud was dood En de Eeuwige leverde hen uit In de hand van Jabin De koning van Kanaän Die in Chatzor regeerde En … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

De Eeuwige was met hen

En het huis van Joseph Ging ook naar Beth El En de Eeuwige was met hen En het huis van Joseph Liet Beth El bespioneren Nu was de naam van de stad Voorheen Luz En de spionnen zagen een man … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Met heel je hart

Wanneer je in het derde jaar In het jaar van het tiende Klaar bent met alle tienden Van je oogst af te zonderen En de Leviet De vreemdeling De wees en de weduwe Gegeven hebt Zodat ze tot verzadiging toe … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tot in het duizendste geslacht

Moshé riep heel Jisraël op En zei tegen hen: Hoor Jisraël De wetten en rechtsvoorschriften Die ik heden ten aanhoren van jullie afkondig Jullie moeten ze leren En je er nauwkeurig aan houden En ze ten uitvoer brengen De Eeuwige, … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin | Tagged , , , , | Leave a comment

Vrouwen van hun neven

De stamhoofden van de familie Van de afstammelingen van Gil’ad Zoon van Machier Zoon van Menashé Van de families Van de afstammelingen van Joséf Traden naar voren En spraken ten overstaan van Moshé En van de vorsten De stamhoofden Van … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Asielsteden

De Eeuwige sprak tot Moshé In de vlakten van Moab Aan de Jordaan Bij Jericho: Draag de kinderen van Jisraël op Dat zij de Levieten Van hun eigen erfelijk bezit Steden geven Om er te wonen En ook weilanden Die … Continue reading

Posted in @home, bemidbar, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

In de velden van Moab

De Kena’aniet De koning van ‘Arad Die woont in de Negev In het land Kena’an Had van de komst Van de kinderen van Jisraël gehoord Deze trokken op van de berg Hor En sloegen hun kamp op in Tsalmonah Ze … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Door de woestijn

De kinderen van Jisraël Trokken op van Refiedim En sloegen hun kamp op in de Sinaiwoestijn Ze trokken op van de Sinaiwoestijn En sloegen hun kamp op in Kiwroth-Hathaävah Ze trokken op uit Kiwroth-Hathaävah En sloegen hun kamp op in … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Als haar man zwijgt

En wat betreft Een gelofte van een weduwe Of een gescheiden vrouw Alles waartoe ze zichzelf Verplicht heeft Blijft voor haar van kracht Heeft ze een gelofte gedaan Toen ze nog bij haar man thuis was Of heeft ze zichzelf … Continue reading

Posted in @home, kunst, Liefde in een land van haat, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment