Category Archives: literatuur

Bij Zijn naam

Voor de Eeuwige, je God Moet je ontzag hebben Hem moet je dienen En bij Zijn naam Moet je de eed afleggen Loop niet achter andere goden aan Dat soort goden van de volken Die in jullie omgeving zijn Anders … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Met heel je hart

Dit is het gebod De wetten En de wetsvoorschriften Die de Eeuwige, jullie God Om ze jullie te leren Heeft voorgeschreven Teneinde ze ten uitvoer te brengen In het land Waarheen jullie oversteken Om het in bezit te nemen Met … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Opdat het goed zal gaan

De Eeuwige beluisterde De door jullie gebezigde woorden Toen jullie tot mij spraken Waarop de Eeuwige tegen mij zei: Ik heb de toon beluisterd Van dat wat dit volk Tot jou gesproken heeft Alles wat ze gesproken hebben is juist … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Opdat je dagen verlengd worden

Eer je vader en je moeder Zoals de Eeuwige, je God Je geboden heeft Opdat je dagen verlengd worden En opdat het je goed zal gaan Op de aardbodem Die de Eeuwige, je God, je geeft Moord niet! En pleeg … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

Tot in het duizendste geslacht

Moshé riep heel Jisraël op En zei tegen hen: Hoor Jisraël De wetten en rechtsvoorschriften Die ik heden ten aanhoren van jullie afkondig Jullie moeten ze leren En je er nauwkeurig aan houden En ze ten uitvoer brengen De Eeuwige, … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin | Tagged , , , , | Leave a comment

Van de Jordaan tot aan de zee

Je moet je stipt houden Aan Zijn wetten en geboden Die ik jullie nu opdraag Opdat het jou Je kinderen na jou Goed zal gaan En opdat je lange tijd zult leven Op het land Dat de Eeuwige, je God … Continue reading

Posted in @home, Bonje in het bejaardenhuis, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Niemand anders

Vraag toch maar eens Naar vroegere dagen Dan voor je tijd Vanaf de dag Dat God een mens op aarde schiep En vraag het Van het ene eind van de hemel Naar het andere Is er soms ooit zo iets … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Niet vergeten

Want jullie heeft de Eeuwige Apart genomen En jullie heeft Hij uit de ijzeroven Uit Egypte gevoerd Om voor Hem een volk Als eigen bezit te zijn Zoals dat heden het geval is De Eeuwige is door jullie toedoen Boos … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Tot in het hart van de hemel

Die dag toen je daar Vóór de Eeuwige, je God stond Bij de Choréw Terwijl de Eeuwige tot mij sprak: Verzamel het volk voor Mij Dan zal Ik ze Mijn geboden laten horen Die ze zelf moeten leren Om zolang … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Een wijs en verstandig volk

Nu dan, Jisraël Luister naar de wetten En rechtsvoorschriften Die ik jullie leer te volbrengen Opdat jullie leven Het land dat de Eeuwige, jullie God Jullie geeft Binnentrekken en in bezit nemen Jullie mogen niets toevoegen Aan hetgeen ik jullie … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment