Category Archives: literatuur

Tenhemelschreiend

Na Avimelech stond Tola op Om Jisraël te redden De zoon van Puah De zoon van Dodo Een man uit Issachar En hij woonde in Shamir In het gebergte van Efraïm En hij oordeelde drieëntwintig jaar Over Jisraël En hij … Continue reading

Posted in @Work, kunst, Land van mijn Hart, literatuur | Tagged , , | Leave a comment

De vloek van Jotham

En alle inwoners Van de toren van Shechem Hoorden dit En kwamen naar het bos van Beth El Brith Het werd aan Avimelech verteld Dat alle inwoners van de toren van Shechem Waren samengekomen En Avimelech ging naar de berg … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Uit de navel van de aarde

Toen Zebul, de heerser van de stad De woorden hoorde van Gaäl De zoon van Eved Ontvlamde zijn woede En hij stuurde in het geheim Een boodschapper naar Avimelech En zei: Let op Gaäl, de zoon van Eved En zijn … Continue reading

Posted in @home, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Kom en schuil in mijn schaduw

Toen zeiden alle bomen Tegen de doornstruik: Kom jij, en regeer over ons En de doornstruik zei tegen de bomen: Als jullie me werkelijk tot jullie koning zalven Kom dan en schuil in mijn schaduw Maar zo niet Laat dan … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment

Moet ik mijn vruchten achterlaten?

Avimelech, de zoon van Jerubbaäl Ging naar Shechem Naar de broers van zijn moeder En hij sprak met hen En met heel de familie Van het huis Van de vader van zijn moeder En zei: Spreek nu in de oren … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Valstrik

Maar Gideon zei tegen hen: Ik zal niet over jullie regeren En mijn zoon zal niet over jullie regeren De Eeuwige zal over jullie heersen En Gideon zei tegen hen: Ik zou jullie iets willen vragen Om mij te geven … Continue reading

Posted in @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Zoon van je zoon

Zevach en Tzalmunna vluchtten En hij achtervolgde hen En nam de twee koningen van Midian gevangen Zevach en Tzalmunna En heel het kamp terroriseerde hij Gideon de zoon van Joash Kwam terug van de strijd Toen de zon nog steeds … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Ik zal je vlees dorsen

De mannen van Efraïm zeiden tegen Gideon: Wat is dit voor iets Dat je ons hebt aangedaan Ons niet te roepen Toen je ging vechten met Midian? En ze kibbelden hevig met hem En hij zei tegen hen Wat heb … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , | Leave a comment

Lege kruiken met fakkels

Toen nu Gideon het verhaal Van de droom hoorde En de interpretatie Boog hij zich neer En hij keerde terug Naar het kamp van Jisraël En zei: Sta op Want de Eeuwige heeft Het kamp van Midian In jullie handen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Thuis | Tagged , , , , | Leave a comment

Zwaard van Gideon

En Jerubbaäl Die Gideon is Stond vroeg op En ook al het volk dat met hem was En ze legerden zich naast Ein Harod En het leger van Midian Was noordelijk van hem Bij Gibeath (heuvel van) Moreh In het … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis | Tagged , , , | Leave a comment