Category Archives: literatuur

Machtig man van kracht

Nu was er een man van Benjamin En zijn naam was Kish De zoon van Aviël De zoon van Tzeror De zoon van Bechorat De zoon van Afiach De zoon van een Benjamiet Een machtig man van kracht En hij … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Geef ons een koning

En het gebeurde toen Samuel Oud geworden was Dat hij zijn zonen aanstelde Als rechters over Jisraël En de naam van zijn eerstgeborene Was Joël En de naam van de tweede Avia Zij waren rechters in Beërsheva Maar zijn zonen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Want daar was zijn huis

En terwijl Samuel zijn brandoffer bracht Kwamen de Filistijnen dichterbij Om oorlog tegen Jisraël te voeren En de Eeuwige donderde op die dag Met veel lawaai op de Filistijnen En zij raakten in paniek En ze werden verslagen voor Jisraël … Continue reading

Posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Met heel je hart

En de mannen van Kiriath Jearim kwamen En namen de Ark van de Eeuwige op En brachten die naar het huis van Avinadav Dat op de Heuvel was En zij wezen Eleazar aan Om de Ark van de Eeuwige te … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Dichtbij haar en de Torah

En we herinneren ons Moshé En de tien geboden En we praten over God En zijn aangezicht Dat je niet mag zien We studeren de hele nacht door Nou ja Orthodoxe mannen Want vrouwen doen dat niet Maar mijn mooie … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Mooie Denkende Vriendin, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Loeiend terwijl ze gingen

En de mannen deden het zo Zij namen twee melkkoeien En spanden ze voor de wagen En hun jongen sloten ze op in het huis En ze plaatsten de Ark van de Eeuwige Op de wagen En de kist met … Continue reading

Posted in @home, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , | Leave a comment

Waarom zul je je hart zwaar maken

En de Ark van de Eeuwige Was zeven maanden  In het veld van de Filistijnen En de Filistijnen riepen de priesters En Waarzeggers En zeiden: Wat moeten we doen Met de Ark van de Eeuwige Laat ons weten hoe we … Continue reading

Posted in @home, @Work, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

In hun verborgen delen

Nu hadden de Filistijnen de Ark van God genomen En brachten het van Eben Ha’ezer naar Ashdod De Filistijnen namen de Ark van God En brachten het naar het huis van Dagon* En zetten die naast Dagon En de inwoners … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment

Haar pijnen waren over haar gekomen

En een man van Benjamin Rende van het slagveld En kwam naar Shiloh op die dag Met zijn kleding gescheurd En aarde op zijn hoofd En hij kwam aan En let op, Eli zat op zijn stoel Langs de weg … Continue reading

Posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Intermezzo

Ik dacht dat ik kwam Om klei te leren Ik dacht ook Dat ik wat kon brengen Ik weet veel van kunst Ik heb opleiding gehad Ik was heel gulzig Had mezelf al heel wat Thuisonderwijs opgelegd Honderden filmpjes en … Continue reading

Posted in @Work, Jezzebel for Dummies, keramiek freak, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , | Leave a comment