Category Archives: literatuur

Neig me het oor

De Eeuwige had een ontmoeting Met Bil’am En Hij legde hem Het woord in de mond Hij zei: Keer terug naar Balak En zo moet je spreken Toen hij bij hem kwam Stond hij nog bij zijn In-vlammen-opgaand offer Met … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Een volk dat alleen woont

Bil’am zei tegen Balak: Bouw mij hier zeven altaren En zet mij hier zeven stieren En zeven rammen klaar Balak deed zoals Bil’am Het had opgedragen En Balak offerde Met Bil’am een stier En een ram Op ieder altaar Toen … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment

In het grensgebied

De engel van de Eeuwige Zei tegen Bil’am: Waarom heb je je ezelin Driemaal geslagen? Ik was er immers Op uitgetrokken Om je tegen te werken Want de reis tegen Mijn wil Leidt tot ondergang De ezelin zag Mij wel … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Ben ik niet uw ezelin

Ze kwamen bij Bil’am En zeiden hem: Zo spreekt Balak Zoon van Tsippor: Laat u toch niet weerhouden Naar mij toe te komen Ik zal u buitengewone Eerbewijzen geven En alles wat u maar Tegen mij zult zeggen Zal ik … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , | Leave a comment

Wat zijn dat voor mannen?

De Kinderen van Jisraël Trokken verder En sloegen hun kamp op In de vlakten van Moab Aan de overkant Van de Jordaan Bij Jericho Balak, zoon van Tsippor Had alles gezien Wat Jisraël met de Emorieten Had gedaan Moab was … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Met het zwaard

Jisraël stuurde boden Naar Sichon Koning van de Emorieten Met de boodschap: Laat me toch Door uw land mogen trekken Wij zullen niet Van de weg afgaan Naar akkerveld Of wijngaard Noch zullen wij Bronwater drinken De koninklijke weg Zullen … Continue reading

Posted in @home, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , , | Leave a comment

De beken van de Arnon

De kinderen van Jisraël Trokken verder En sloegen hun kamp op In Owoth En van Owoth Trokken ze verder En sloegen hun kamp op In de ruïnen van ‘Awariem In de woestijn Die zich uitstrekt van Moab Naar het Oosten … Continue reading

Posted in @home, kunst, literatuur | Tagged , , , , | Leave a comment

Slang van leven

Toen de Kena’aniet De koning van ‘Arad Die in de Negev Het zuiderland woonde Had vernomen Dat Jisraël in aantocht was Langs de weg van Ahtariem Voerde hij oorlog Met Jisraël En maakte onder hen gevangenen Daarop legde Jisraël De … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Koninklijke weg

Vanuit Kadesh zond Moshé Boden naar de koning van Edom Zo zegt uw broeder Jisraël: U kent alle moeilijkheden Die ons overkomen zijn Onze voorouders waren Naar Egypte getrokken En wij woonden Vele jaren in Egypte De Egyptenaren behandelden ons … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , | Leave a comment

Water der rebellie

De kinderen van Jisraël Heel de gemeenschap Kwamen in de eerste maand Naar de woestijn Tsin En het volk bleef daar in Kadésh Daar stierf Mirjam Daar werd ze ook begraven Er was geen water Voor de gemeenschap En men … Continue reading

Posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art | Tagged , , , , , | Leave a comment